12 maart 2022

NEE tegen planuitwerking ontwikkelaar Park Vogelenzang

Park Vogelenzang is de naam van de herontwikkeling van het terrein van GGZ inGeest in Bennebroek. Het bouwplan behelst maximaal 300 woningen.

In 2019 heeft het CDA een amendement ingediend om maximaal 250 woningen te realiseren. De extra woningen vormden voor het CDA een risico voor de goede ruimtelijke ordening door verdichting, extra parkeren en complexe verkeersontsluiting. 

Voorwaarden uit het - door de raad goedgekeurde - beeldkwaliteitsplan waren o.a.:  ‘…behoud van groene en open kwaliteiten, parkachtige omgeving…’ / ‘…samenspraak met ontwikkelende partij…’ / ‘…kwaliteitsteam als adviesorgaan…’ / ‘…inspireren, motiveren, toetsen…’ / ‘…de watertoren als aanjagende factor met horeca, restaurant of brouwerij…’ 

De ontwikkelaar wil 84 sociale huurappartementen en 47 zorgappartementen realiseren in verschillende karakteristieke gebouwen:

- door het kleine woonoppervlak (25 tot 50 m2) zijn de appartementen niet geschikt voor gezinnen;

- de kleine appartementen leiden tot snellere doorstroming en weinig binding met de omgeving;

- er is geen corporatie die de exploitatie van de sociale huurappartementen wil overnemen. 

De plannen van de ontwikkelaar leiden tot grote zorgen bij de betrokken stedenbouwkundige ontwerpers, het kwaliteitsteam en vele omwonenden. Redenen genoeg om middels een motie samen met andere partijen de college te dwingen de ontwikkelaar aan te spreken op het volgen van het bestemmingsplan Park Vogelenzang, het Stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de werkafspraken met de stedenbouwkundigen en het kwaliteitsteam. 

Op donderdagavond 10 maart is onder grote publieke belangstelling de motie in de gemeenteraad besproken. De wethouder stelde dat de ontwikkelaar conform het bestemmingsplan handelt en dat daarmee de mogelijkheden tot verandering beperkt zijn. Bob van der Veldt, lijsttrekker van het CDA, pleitte nadrukkelijk voor het vasthouden aan het Bestemmingsplan én Beeldkwaliteitsplan: de ontwikkelaar heeft immers baat bij een resultaat zonder langdurige juridische procedures en bezwaren.

De wethouder was ‘…blij met de steun in de motie…’, maar kreeg toch de opdracht van het merendeel van de raad dat ‘’ ….hij met z’n vuist op tafel moet onderhandelen met de projectontwikkelaar SVE Group…’ Het CDA blijft het proces tussen college en ontwikkelaar volgen om recht te doen aan de uitgangspunten die de raad heeft bepaald.

Klik op de motie om de gehele tekst in te zien.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.