22 december 2020

Papieren afvalkalender verschijnt toch in 2021

Medio november werd bekend dat het College van B&W het volgende besluit had genomen: 

Stoppen met gedrukte versie en huis-aan-huis verspreiden van de afvalkalender.

Het college besluit:

  1. te stoppen met het in eigen beheer uitgeven en verspreiden van de afvalkalender;
  2. aan te sluiten bij de app van afval inzamelaar Meerlanden B.V. voor het informeren van inwoners over de inzameling van huisvuil.

Afschaffing zou een besparing opleveren van 7000 euro per jaar.

Voor CDA en Liberaal Bloemendaal was dit besluit meteen aanleiding de achterliggende stukken op te vragen en hierover vragen te stellen tijdens de commissie Bestuur & Middelen.

Op basis van signalen uit de bevolking kan geconcludeerd worden dat de papieren afvalkalender zeer op prijs wordt gesteld. Bij veel inwoners hangt deze in de schuur of in de keuken. Je ziet in één oogopslag wanneer en welk afval wordt opgehaald. Om dan zo maar de papieren afvalkalender af te schaffen en aan te sluiten bij de app van Meerlanden is wel een stap te ver. Waarom wordt er bijvoorbeeld eerst niet meer geïnvesteerd in promotie van deze app? Er zijn immers nog veel mensen die niet eens weten dat deze app bestaat. Bovendien is niet iedereen vertrouwt met digitale middelen.

Tijdens de commissievergadering Bestuur & Middelen van 3 december jl. was al snel duidelijk dat een meerderheid tegen het aanschaffen van de papieren afvalkalender was. Wethouder Heijink deed tijdens de beantwoording van de vragen de toezegging dat de papieren afvalkalender in 2021 toch nog éénmalig zou verschijnen. Daarnaast zou ook de app meer onder de aandacht worden gebracht van de inwoners.

Deze toezegging van de wethouder werd door de commissieleden positief ontvangen, maar zou alsnog betekenen dat de papieren afvalkalender vanaf 2022 zou verdwijnen.

Om de verspreiding van de papieren afvalkalender ook vanaf 2022 plaats te laten vinden dienden Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal, GroenLinks en CDA tijdens de raadsvergadering op donderdag 17 december jl. een motie in voor behoud van de papieren afvalkalender na 2021. Helaas werd deze motie door een kleine meerderheid verworpen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.