27 september 2020

Raad vraagt aandacht voor geluidsoverlast door motoren

De afgelopen tijd kreeg de gemeenteraad uit vrijwel alle dorpen steeds meer signalen van overlast door het geluid van motoren. Vooral op zonnige en warme dagen blijkt de gemeente Bloemendaal enorm in trek bij motorrijders. Het gaat dan zowel om individuele motorrijders als om motorrijders in groepen die met hoge snelheid en veel geluid door de gemeente rijden. Voor de bewoners langs deze wegen kan dat uitermate hinderlijk zijn.

Tijdens de raad van 17 september werden er twee moties ingediend met daarin het verzoek aan het college daar iets aan te gaan doen. Motie 3 van ZB en CDA vroeg het college meer in te gaan zetten op handhaving. Dit zou in overleg met de gemeenten in Zuid-Kennemerland tot stand moeten komen. Daarnaast werd in de motie gevraagd deze problematiek ook aanhangig te maken in Den Haag.

In zijn reactie deed de burgemeester het voorstel dit punt een keer te agenderen voor de commissie Bestuur & Middelen. Hiervoor zou de politie dan uitgenodigd kunnen worden voor een toelichting op deze problematiek en hoe de handhaving wordt aangepakt.

Beide moties werden met algemene stemmen aanvaard.

André Burger,

Fractievoorzitter CDA-Bloemendaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.