08 februari 2021

Spoed voor alternatieve priklocatie!

De fractie van het CDA-Bloemendaal maakt zich grote zorgen over de afgelegen locatie voor het geven van COVID-19 vaccinaties, met name voor oudere en kwetsbare inwoners van Bloemendaal. De chaotische situatie als gevolg van een een computerstoring op Schiphol heeft deze ongerustheid alleen maar doen toenemen.
Niet iedereen beschikt over eigen vervoer om de locatie op Schiphol te bereiken.

 

De CDA-fractie dringt er bij het College van Bloemendaal op aan met de grootste spoed een alternatieve priklocatie aan te wijzen in de directe nabijheid van Haarlem en Bloemendaal en hiertoe binnen de VRK initiatief te nemen. 

 

Oproep aan het College:

Is het College bereid tot het nemen van dit initiatief?  

Gelet op de urgentie van deze oproep, graag uw spoedige reactie!


Met vriendelijke groet,
Fractie CDA-Bloemendaal
Ton Bruggeman

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.