06 februari 2022

Welkom aan Statushouders in Overveen!

Het CDA juicht het toe dat statushouders gehuisvest worden in het voormalig zorgcentrum Oldenhove in Overveen. Veel inwoners uit Bloemendaal hebben hun hulp aangeboden om  deze opvang te doen slagen. Zo behouden we in Bloemendaal een traditie van een warm welkom aan vluchtelingen en statushouders!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 februari is een compromis over deze huisvesting bereikt waar mee ook het CDA heeft ingestemd. Krachtens dit voorstel kunnen 90 statushouders in Oldenhove worden geplaatst en is daarnaast ruimte voor noodhuisvesting voor urgente woningzoekenden.

Door het aantal statushouders te verlagen van 180 naar 90 en Oldenhove daarnaast voor bewoning van meer groepen dan alleen statushouders in te zetten is de gemeenteraad tegemoet gekomen aan de bezwaren van een aantal inwoners van Overveen. Dit betekent wel dat het COA daarom nog maar een zeer beperkte financiële bijdrage aan de opvang van de statushouders zal leveren. Projectplannen waar alleen statushouders worden opgevangen krijgen namelijk een hogere financiële bijdrage van het COA. De gemeente Bloemendaal zal dus zelf vrijwel volledig voor de bekostiging moeten zorgen.

De raad heeft aan het College gevraagd deze nieuwe situatie door te rekenen. De gemeenteraad zal dan op een later moment een besluit moeten nemen over de bekostiging.

Het CDA hoopt op snelle duidelijkheid om in Bloemendaal een goede opvang te kunnen bieden aan mensen die onze hulp heel hard nodig hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in dat inwoners van Overveen de statushouders warm zullen verwelkomen en er aan zullen meewerken van de huisvesting een succes te maken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.