18 november 2020

Zorgen over jeugdhulp!

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft het CDA haar zorgen uitgesproken over de grote overschrijdingen in de kosten van de jeugdzorg. De afgelopen jaren blijken de kosten van de jeugdzorg steeds weer te laag begroot en worden we overvallen door tegenvallers van de uitgaven van de (jeugd)zorginstellingen. En wij willen toch niet ingrijpen in de kwaliteit van de zorg? Veel gemeenten zoals Haarlem en Amsterdam gaan een plafond in de uitgaven van de jeugdzorg instellen. Dit kan tot gevolg hebben dat vooral aan het einde van een begrotingsjaar kinderen geen zorg meer ontvangen. Het geld is op!

Dit kan volgens het CDA niet de gewenste oplossing zijn. Het CDA heeft het college al meerdere malen gevraagd dicht op de zorg te zitten en naast de gewenste kwaliteit goed op de kosten te letten. Dit brengt het gevaar met zich mee dat de bureaucratie in de zorg weer de kop op steekt! En dat is iets wat we al helemaal niet willen en zorgt juist voor kostenoverschrijding. Een juist midden zoeken? Wij hebben het college gevraagd de raad goed op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de aanbesteding van de zorg voor de komende jaren. Volgens het CDA is een goede zorg voor de jeugd namelijk een investering voor de toekomst !

Ton Bruggeman,

Raadslid van de commissie Samenleving van de gemeente Bloemendaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.