André Burger

Lid gemeenteraad, fractievoorzitter, lid Presidium, lid Agendacommissie, voorzitter raadscommissie Grondgebied en plv. voorzitter gemeenteraad

“Ik ben geboren in 1965, getrouwd met Miranda en vader van vier kinderen – drie zonen en een dochter. Sinds 1987 woon ik in Vogelenzang. Ik werd al snel actief binnen de lokale CDA-afdeling. In 1990 stelde ik mij voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraad. Sinds 1993 ben ik lid van de gemeenteraad van Bloemendaal. Daarmee ben ik momenteel het langstzittende raadslid. Je wordt dan de nestor genoemd. Gedurende deze periode heb ik de CDA-fractie in een groot aantal raadscommissies mogen vertegenwoordigen. 

Behalve raadslid ben ik sinds maart 2018 fractievoorzitter, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en lid van het Presidium, de Agendacommissie en voorzitter van de raadscommissie Grondgebied.

Democratie is een belangrijke verworvenheid. Ik vind het belangrijk dat jongeren daar zo vroeg mogelijk mee in aanraking komen. Daarom organiseert de gemeente Bloemendaal op mijn initiatief al vanaf 2005 het project "Raadslid in de klas". Op deze manier worden leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Bloemendaalse basisscholen al op jonge leeftijd in aanraking gebracht met hoe een democratie werkt. Tevens wordt er aan basisscholen steeds ondersteuning verleend bij het opzetten van leerlingenraden. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als procesvoeringstechnoloog bij de sector Drinkwater van Waternet op de productielocatie Leiduin, gevestigd in de gemeente Bloemendaal. In deze functie ben ik betrokken bij de productie van drinkwater voor de inwoners van Amsterdam en omgeving. Water is een eerste levensbehoefte en ik vind het mooi een bijdrage te leveren aan het leveren van schoon drinkwater. In de vorm van lessen over de watercyclus probeer ik dat ook over te brengen aan leerlingen van basisscholen in het werkgebied van Waternet. 

Naast werk en politiek, ben ik actief als jeugdleider bij Koninklijke HFC en lid van de G-toernooicommissie bij dezelfde vereniging. Met een heel team organiseren we het jaarlijkse G-slottoernooi waaraan 30 teams meedoen. 

Ik voel mij vanwege mijn katholieke achtergrond thuis in het CDA. De basisgedachten van het CDA spreken mij zeer aan, met name de invulling van het idee van solidariteit. Binnen de gemeente Bloemendaal betekent dat, wat mij betreft, dat je niet alleen villa’s bouwt, maar ook huizen voor mensen die minder draagkrachtig zijn.”

andreburger2114@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.