Bob van der Veldt

Lid gemeenteraad en lid raadscommissie Bestuur & Middelen

Bob van der Veldt is geboren en getogen in Bennebroek. In deze voormalige gemeente is hij van 1990 tot en met 1998 bestuurslid geweest van de Werkgroep Milieu Bennebroek. De werkgroep stimuleerde de milieubewustwording bij burgers en bracht gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente op milieugebied.

Voorts is Bob jarenlang voorzitter van de CDA afdeling Bennebroek geweest. Van 1998 tot en met 2002 is hij voor het CDA lid van de gemeenteraad van Bennebroek geweest. In deze periode voerde hij het woord namens het CDA in de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Sociale Zaken en Financiën. In september 2014 is Bob toegetreden tot het bestuur van de CDA afdeling Bloemendaal. In maart 2018 is Bob verkozen tot raadslid voor de periode 2018-2022.

Bob is momenteel werkzaam als advocaat op een advocatenkantoor te Leiden. Als advocaat, werkzaam in het Aanbestedingsrecht, Bestuursrecht, Vastgoed en Agrarisch recht, voert hij regelmatig voor burgers en bedrijven procedures tegen diverse overheden die door bestuurlijke besluitvorming in de knel zijn komen te zitten. Zijn ervaring als voormalig advocaat in dienstbetrekking bij de Rijksoverheid komt hem daarbij goed van pas. 

 Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.