Monumentenzorg

De gemeente Bloemendaal telt veel monumenten, zowel gemeentelijke, provinciale als rijksmonumenten. Zij bepalen voor een belangrijk deel het aanzien, de karakteristieke uitstraling van onze gemeente. Het CDA vindt dat alle monumenten, maar ook potentiële monumenten, waaronder panden gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, bescherming en adequaat onderhoud verdienen.

Het CDA vindt dat de gemeente er zorg voor moet dragen dat er niet 'per ongeluk' potentiële (cultuur- en natuur)monumenten worden gesloopt dan wel vernietigd. Verder dient de gemeente herbestemming en -gebruik te stimuleren. Daarbij moet er wel op worden gelet dat de nieuwe economische of maatschappelijke functie geen afbreuk doet aan het monument (in brede zin).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.