Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Zonder alle vrijwilligers, die in onze gemeente actief zijn, zouden heel veel belangrijke en waardevolle zaken niet meer kunnen plaatshebben. Daarom is het goed dat de gemeente het belang van vrijwilligerswerk en ook dat van mantelzorg erkent door jaarlijks zijn waardering daarvoor te tonen.

Het is goed en belangrijk dat vrijwilligers (kunnen) worden ondersteund door de vrijwilligerscentrale (in Haarlem). Het is belangrijk dat de gemeente faciliteiten biedt die het verrichten van vrijwilligerswerk vergemakkelijken en stimuleren, zoals bijvoorbeeld een verzekering en een kostenvergoeding voor het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

In een tijd waarin zorgvoorzieningen flink onder druk (komen te) staan, verdienen mantelzorgers extra aandacht en waardering. Mantelzorgers zorgen om niet voor een naaste, een medemens, die hulp, ondersteuning nodig heeft. Dat vergt tijd, aandacht en energie van de mantelzorger, die hij/zij graag geeft, maar waarbij de mantelzorger het risico loopt om op enig moment toch - ongewild - overbelast te raken.

Steeds meer gezinnen bestaan uit tweeverdieners met kinderen. Juist deze ‘hoekstenen’ kunnen door het verlenen van langdurige zorg (ook) onder te zware druk komen te staan.

Het CDA vindt het belangrijk oog te hebben en te houden voor de draagkracht van de mantelzorger. Daarom is het ook belangrijk dat er voldoende adequate respijtzorg (vervanging) is. De gemeente kan en moet voor ondersteuning van mantelzorgers een beroep (blijven) doen op ondersteuning van mantelzorgorganisaties. Daarom is het ook belangrijk dat mantelzorgorganisaties blijven bestaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.