18 januari 2020

2020 ALV CDA Castricum

Woensdag 15 januari 2020 heeft CDA Castricum haar halfjaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Zoals gebruikelijk werd aan het begin van de vergadering stilgestaan bij de leden die in de afgelopen periode ons zijn ontvallen. In het bijzonder werd Gerrit Branderhorst herdacht. De grote inzet die Gerrit decennialang CDA Castricum heeft geboden zal voor ons een groot gemis zijn. Met het nogmaals voorlezen van "het verhaal van Gerrit" werd op een eervolle wijze afscheid van hem genomen, maar vergeten zullen wij hem zeker niet !

Op politiek niveau werden de leden bij gepraat door wethouder Falgun Binnendijk. Vanuit zijn aandachtsgebieden meldde hij onder andere de voortgang op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, de nauwgezette monitoring van gezondheidsrisico's als gevolg van teruglopende inentingen en de voorbereidende gedachtes van de toekomstige energietransitie. Ook gaf hij een interessante inkijk van de grenzen waar lokale overheden tegenaan lopen sinds de in 2014 herpositionering van de Nederlandse Gemeenten. Sindsdien zijn de gemeenten als Eerste Overheid aangemerkt vanuit een (te) optimistische blik op de toekomst van de gemeente als partner van de Rijksoverheid. Het beoogde doel van een georganiseerde Eerste Overheid met oog voor noden van burgers wordt door gebrek aan financiële mogelijkheden van de gemeenten helaas nog (Iang) niet gehaald.

Namens de fractie liet fractievoorzitter Fer Wilms de vele actuele onderwerpen de revue passeren die de fractie momenteel bezighoudt. De hoop en verwachting dat op korte termijn, middels invulling van het zogeheten flexwonen, het nijpende tekort op de woningmarkt tegemoet gekomen wordt kon op enthousiasme van de aanwezige leden rekenen. Het mogelijk maken van flexwonen sluit namelijk 1 op 1 aan bij de topprioriteit die CDA Castricum met de inzet van haar Tiny House heeft gemaakt bij de laatste gemeenteraadsverkiezing.

Ook werd door het bestuur met de leden van gedachte gewisseld hoe het CDA profiel ook in de toekomst herkenbaar in de lokale samenleving aanwezig zal zijn. Met een nadere uitwerking van enkele interessante ideeën zal in de ledenvergadering van medio 2020 hier een vervolg aan worden gegeven.

John de Boer, voorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.