20 februari 2021

3 moties op initiatief van het CDA aangenomen

Het CDA heeft afgelopen week het college opgeroepen om actie te nemen. Al deze voorstellen hebben een ruime meerderheid gehaald. U kunt de moties terugvinden en de discussies hierover naluisteren via deze link.  

1. Motie om eerst goedkopere woningen te bouwen in Limmen Zandzoom
Er wordt veel gebouwd in Limmen Zandzoom, meer dan oorspronkelijk bedacht, maar het aantal goedkopere woningen blijft flink achter is onze mening. De druk op de Rijksweg neemt toe en er ligt een rapport met een advies om de woningbouw te vertragen. Om te voorkomen dat het goedkopere segment misschien van de wagen valt, ondanks alle afspraken en toezeggingen (helaas hebben we daar al ervaring mee), heeft het CDA het initiatief genomen om samen met PvdA, GroenLinks, Forza, fractie van Schoonhoven en Lid Husslage een motie te maken en in te dienen. Afgelopen donderdag 17 februari was de behandeling. Er is een ruime meerderheid, de motie wordt 11 maart in stemming gebracht.

2. Motie om de financiën voor het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeester Meer niet te bevriezen
Het Recreatieschap regelt het onderhoud en beheer van deze gebieden. Als gemeente dragen we elk jaar financieel bij om dat beheer te doen. Dit doen we samen met een aantal andere gemeenten, een gemeenschappelijke regeling (GR) noemen we dat. Aangezien er voor de komende tijd veel plannen in Akersloot worden uitgevoerd, leek het ons niet meer dan goed om de bijdrage niet te bevriezen, zoals we wel bij andere GRen wel doen.

3. Eerst een amendement, uiteindelijk een Motie voor minder inhuur BUCH
Het CDA wilde via een amendement (wijziging van een besluit) het college dwingen om te besparen (geen begrotingstekort meer hebben) en de inhuur te verminderen. Dit werd te dwingend gevonden door andere partijen. Uiteindelijk is het een motie (oproep aan het college) om bijna hetzelfde te bereiken. 

Voor alle 3 de onderwerpen geldt dat het CDA hier boven op zit. We krijgen niet altijd ons gelijk, maar zijn voor u als inwoner hard aan het werk om een mooie, financieel gezonde en betaalbare gemeente te blijven.

namens de fractie, Elize Bon

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.