03 december 2020

Anders nadenken over je afval

Om diftar voor je te laten werken, moet je niet langer uitgaan van wat je hebt en kent, maar het moment aangrijpen om het anders te doen. Je hoeveelheid restafval gaat al snel dramatisch naar beneden.

En dat moet. Voor het CDA is het noodzaak om ons restafval de komende jaren flink terug te dringen. We stemden om die reden al eerder voor het grondstoffenplan en nu ook voor de afvalstoffenheffing die daarbij hoort. Onder andere het gedifferentieerde tarief (diftar) bij het aanbieden van restafval is in de heffing verwerkt. Een maatregel (uit een hele set) die ons, de inwoners, moet aanzetten om nog een keer kritisch naar ons afval te kijken en hoe we daar netjes vanaf komen.

Dat tarief is best confronterend. Per keer dat je grijze bak wordt geleegd, wordt inzichtelijk wat afvalverwerking ons eigenlijk kost op dit moment. Een bedrag wat de jaren hiervoor steeds is verdisconteerd in onze afvalstoffenheffing en voor iedereen hetzelfde, wordt vanaf 1 januari deels individueel bepaald op basis van hoe vaak je de grijze bak aan de weg zet. Een variabel deel wat je voor het eerst terugziet op je aanslagbiljet 2022.

Een duidelijk verhaal met minder wij-zij

Zoals gezegd, het tarief confronteert. Flink hoger ook dan de indicatie die is gegeven in het grondstoffenplan. We zijn dan zeker niet ongevoelig voor de onrust die dat in onze gemeente veroorzaakt. Het verhaal erachter moet vooral goed worden verteld. Nu direct en in de loop van volgend jaar. Ons uitgangspunt is dat we elkaar niet gaan verrassen met de aanslag in 2022. Daar houdt de gemeente ons, de inwoners, gedurende het volgende jaar continu van op de hoogte. Dat willen wij graag en dat kan ook. Hier blijven we op hameren bij de verantwoordelijk wethouder. 

Wij moeten allemaal ervaren dat thuis scheiden ons zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. We willen de inspanning, die ons dat toch ook nog kost, terugzien, onder andere financieel. Dit kan al direct bij de aanslag 2022. De tarieven, die nu zijn gecommuniceerd, kunnen lager. Laten we daarvoor gaan.

Wij, inwoners, zijn maar 1 onderdeel van een hele keten. Wij moeten zien dat de verpakkingsindustrie en -producten net zo hard werken aan onze gedeelde doelstelling om uiteindelijk nog maar 30 kilo restafval per jaar per inwoner aan te bieden.

Hieronder diepen we deze voor ons belangrijke punten en meer nog verder uit. Flink leeswerk dat wel, maar het onderwerp en de impact ervan is er dan ook naar. Waar ledigingen staat, kan ook inworpen worden gelezen.

uitdieping

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.