18 juli 2019

CDA dient amendement in bij grondstoffenplan

Op13 juni 2019 heeft het CDA ingestemd met het grondstoffenplan 2019-2025. Wij vinden het vooral belangrijk dat Castricum met dit plan werk maakt van de eigen ambitie om het fijn restafval terug te dringen naar eerst 100 kilogram en daarna 30 kilogram per persoon per jaar. Dat is nodig. De BUCH gemeenten raken ten aanzien van deze ambitie steeds verder achterop. Ook wordt het verbranden van restafval steeds duurder (gemaakt). Dit zal zich uiteindelijk uiten in een steeds verder stijgende afvalstoffenheffing voor onze inwoners.

Het betreft een omvangrijk plan. De uitwerking ervan is voor iedereen heel zichtbaar. Er wordt ook om een aanzienlijke investering gevraagd. Ingegeven door deze impact heeft het CDA een amendement ingediend. Ons amendement maakt de raad blijvend meer betrokken
bij het plan. Ten minste jaarlijks komt er voor de raad een mogelijkheid om de uitvoering van het grondstoffenplan bij te sturen. Ons amendement is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.