18 februari 2022

CDA gaat niet mee met Burgerinitiatief "uitroepen klimaat- en ecologische noodtoestand"

Het CDA kiest er voor om het initiatief van Extinction Rebellion niet te steunen. Waarom niet?

Het gaat om een paar zaken uit het voorstel.Ten eerste is het uitroepen van een Noodtoestand betekent in onze ogen dat je de democratie buitenspel zet. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. 

Ook zijn we teleurgesteld dat in de afgelopen paar jaar er vanuit deze groep geen voorstellen of concrete maatregelen aan de raad aangeboden zijn, waar we echt mee aan de slag konden. Want zoals Ghandi ooi zei: ‘De toekomst is afhankelijk van wat wij vandaag doen." Dat is wat wij als lokale fractie in Castricum ook hebben opgepakt.

Wat heeft het CDA Castricum in ieder geval gedaan om stappen te zetten met het dichterbij halen van de klimaatdoelstellingen. Hieronder een korte opsomming van de acties:

 1. Rioolbeleidsplan vastgesteld en wordt uitgevoerd om in te spelen op weersveranderingen.
 2. Meer waterberging – uitvoering van het Deltaplan waterwerken
 3. Ambitiedocument Klimaat vastgesteld – wordt nu uitgevoerd
 4. Klimaatadaptatie strategie- en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar.
 5. Duurzame mobiliteit
  1. Laadpalenbeleid vastgesteld
  2. Fietsbeleidsplan
 6. Lichtplan – met aandacht ook voor plekken zonder verlichting tbv dieren.
 7. Afvalstoffenbeleidsplan vastgesteld om minder restafval en meer recyclen te stimuleren
 8. Groenbeleidsplan vastgesteld om in te spelen op klimaatverandering en het stimuleren van biodiversiteit
 9. Motie natuurinclusief bouwen vastgesteld, zodat bij bouwplannen aandacht hiervoor is.
 10. Initiatiefvoorstel biodiversiteit mede gemaakt en vastgesteld.
 11. Regionale Energie Strategie, met voor Castricum focus op zonnepanelen op dak.
 12. Diverse subsidieregelingen – met als laatste het Subsidiefonds duurzaamheid ingesteld – mensen kunnen meedoen
 13. Bedrijfsvoering in de BUCH: de CO2 prestatieladder. De gemeente gaat haar beleid toetsen aan de mate waarin CO2 gereduceerd kan worden. Hierin zijn we absolute voorloper in Nederland

Bij al deze stappen is gekeken naar haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar voor onze inwoners. Inwoners, daar doen we het uiteindelijk ook voor. Zorgen dat we nu en naar de toekomst toe in Castricum op een goed en prettige manier kunnen wonen.

Namens de CDA Castricum fractie
Elize Bon

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.