29 december 2019

Een goede zaak: sneller dan in 2028 een nieuwe school in Bakkum


Afgelopen donderdag 19 december 2019 heeft de raad ingestemd met het herijkte integrale
huisvestingsplan onderwijs. Het CDA is bijzonder tevreden met wat deze herijking onderwijs
minnend Castricum heeft opgeleverd. Een motie van het CDA bij de behandeling van de kadernota 2019 heeft tot deze herijking geleid. 


Er zitten echte doorbraken in!


Na drie raadsperiodes is er zicht op een kindcentrum in Castricum-Oost. Een verdiende nieuwe plek voor de Visser ‘t Hooft school en de Klimop. Hier past een aanmoediging aan de direct betrokkenen om hier snel werk van te gaan maken.


Er volgt ook een nieuwe school in Bakkum. Er staat een kindcentrum Cunera gepland. Een raadsbreed aangenomen amendement van het CDA, opgesteld samen met

de VVD, zet aan om dit centrum zo snel mogelijk te betrekken. Veel sneller dan 2028. Een jaartal zoals dat in het IHP staat opgenomen. De wethouder heeft hier nu werk van te maken en wij gaan hem hier scherp aan houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.