09 november 2018

Elize Bon 1e plaatsvervangend voorzitter

Toon Mans is de voorzitter van de Raad van Castricum. Mocht het nodig zijn om hem te vervangen, is het nodig een plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen.
De raad heeft Elize Bon als 1e vervangend voorzitter aangewezen en Ralph Castricum (Forza) als 2e plaatsvervangend voorzitter.

Een eer en genoegen om het vertrouwen van de Raad hiervoor te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.