01 maart 2019

Fietsdebat

Afgelopen woensdag 27 februari 2019 werd er een verkiezingsdebat gehouden in de raadzaal van de gemeente Castricum. Georganiseerd door de provinciale Noord-Hollandse afdelingen van de Fietsersbond.

Dit naar aanleiding van de komende Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart 2019 .
Namens het CDA nam Herman de Graaf ( plaats 8 op de kandidatenlijst van het CDA ) deel aan dit debat.

Onder leiding van debatleidster mw. Saskia Kluit werd er volop gedebatteerd over verschillende stellingen op het gebied van verbetering van fietsroutes, het oplossen van knooppunten, het aanleggen van fietssnelwegen en of de opcenten verhoogd moeten worden om de voorgestelde plannen en oplossingen te kunnen realiseren.
Wilden partijen over een bepaald onderwerp 1 minuut extra spreektijd, dan konden ze eenmalig een joker inzetten.
De debatten gingen in een gemoedelijke sfeer met soms even een scherpe uithaal.

Naar voren kwam dat er subsidies op de plank blijven liggen en dat bij de inwoners een gedragsverandering moet komen: pak vaker de fiets !
Bij plannen voor verbetering van de fietswegenstructuur moet de regio bepalen maar van de provincie wordt wel een regiefunctie verwacht .
Ook samenwerking met regio gemeentes is van belang.

De toehoorders konden na het naar voren brengen van hun partij standpunten nog kritische vragen stellen aan de partijen.

Namens de CDA fractie
Dorien Veldt


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.