27 februari 2019

Het verhaal van een vergeten watersportcentrum in Castricum

26 februari 2019

Een column van CDA-kandidaat voor Provinciale Staten, Wilma van Andel

“En toen kwam het Kustpact….”, zo luidt de verzuchting van Wim Tromp, die samen met Pieter Stoutenbeek en Mikel Mac Mootry het bestuur van Sports at Sea (S@S) vormt. Z’n ziel en zaligheid hebben ze gelegd in het watersportpaviljoen aan het strand van Castricum. Maar door regels dreigt het paviljoen te verdwijnen.

Ik wil dat de provincie zich hierin heel anders opstelt dan zij tot nu toe doet. Hier wil ik mij voor inzetten – een provincie die kijkt naar de praktijk in plaats van het papier.

In 2015 heeft Tromp drie maanden gezwoegd op een subsidieaanvraag voor de subsidieregeling Water als Economische Drager van de provincie Noord-Holland. Met succes, S@S kreeg € 300.000 subsidie en vond ondernemers bereid een lening te verstrekken. Met de komst van het paviljoen leeft de surf- en kanosport in Castricum als nooit tevoren, met een grote stijging in ledenaantallen voor de verenigingen. Er zijn vele activiteiten voor jong en oud, activiteiten met internationale allure, er wordt aandacht aan de omgeving besteed met de jaarlijkse beach cleanup en de horecapaviljoens zijn blij met de extra aanloop.

S@S dacht goed op weg te zijn met het verkrijgen van de vergunning om het gehele jaar te mogen blijven staan. De gemeente Castricum wilde daaraan meewerken en de gesprekken erover liepen. Jaarrond open zijn, is een grote wens voor S@S. Juist in de wintermaanden zijn er goede surfomstandigheden. Het telkens moeten afbreken en weer opbouwen van het centrum bleek veel meer gedoe dan gedacht. Het kost heel veel geld, zo’n € 20.000 per keer. Een bedrag dat niet meer op te hoesten is voor het niet-commerciële centrum. Want daar bovenop komt alle schade die het steeds herbouwen aan het gebouw veroorzaakt. Ook veroorzaakt de herbouw veel overlast voor de omgeving met af en aan rijden van trucks met materialen. En de animo voor dit  heidense karwei wordt er ook niet groter op.

En toen kwam dus het Kustpact... In dit pact dat onder leiding van de provincie tot stand is gekomen, is de locatie van S@S niet ingetekend als jaarrondstrand. Terwijl het Kustpact, naast een stop op te veel nieuwe bebouwing aan de kust, veel ruimte biedt voor recreatie.

De provincie geeft aan dat de strandexploitanten betrokken waren bij de opstelling van het Kustpact. Maar S@S is hier niet bij betrokken geweest en niemand heeft hun belangen in dit proces vertegenwoordigd, ook de gemeente Castricum lijkt hen te zijn vergeten. S@S zit nu met de gevolgen daarvan enorm in hun maag.

Tromp voorspelt dat de bovengenoemde redenen er toe leiden dat het watersportcentrum over vijf jaar niet meer bestaat. Dat is om zoveel redenen zonde! En bovenal onnodig. Niemand die bij het Kustpact betrokken is, heeft zich expliciet tegen het jaarrond open zijn van het centrum gekeerd. Kan dit nu niet opgelost worden?

Het antwoord van de huidige gedeputeerde Ruimte van D66 op vragen van het CDA luidt: Nee. Het Kustpact is in overleg opgesteld en dit is het nu. Ik vind dit vreemd, hier is overduidelijk iets niet goed gegaan. Waarom denkt de provincie niet mee over een oplossing, zonder meteen bang  te zijn dat het hek dan van de dam is? Want elk geval is anders en heeft z’n eigen verhaal met z’n eigen voor- en tegens. Als een overheid die denkt in de geest van de nieuwe Omgevingswet: reageer op initiatieven van inwoners en ondernemers met ‘ja, mits’, in plaats van nee, tenzij.

Ik sta voor een provincie die niet bij voorbaat de deur dichtgooit in dergelijke gevallen. Naast de inwoners, naast de ondernemers gaan staan en maatwerk leveren. De provincie Noord-Holland is deze houding duidelijk nog niet gewend en dat kan en moet echt anders!

Hier wil het CDA het provinciebestuur scherp op houden. Stem daarom op 20 maart CDA!

Foto Sports at Sea fotograaf: Bernard Faber.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.