22 oktober 2019

Wethouder, waar blijven de tijdelijke “tiny” woningen voor onze jongeren?

Opiniestuk tiny houses

Het is fijn wonen in Castricum. Veel mensen willen het. De druk op de woningmarkt neemt niet af. Dit werkt ook door op de markt van sociale huurwoningen.

De gemeente heeft hier een rol en gaat deze schaarste te lijf door in te zetten op nieuwbouw. Het liefst voor alle doelgroepen. Zo hebben we het ook opgenomen in het raadsprogramma. We zijn daarbij zelfs heel specifiek geweest richting het college. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen krijgen we nog eens herbevestigd dat het ook voor jongeren, die in Castricum willen blijven wonen, lastig is om aan een eigen plek te komen. We pitchten het idee om in te zetten op tijdelijk (flex)wonen, misschien wel in een “tiny” huis. Als opmaat naar een volwaardige woning voor de langere termijn. De respons was overwegend positief. Van inwoners tot in de raad. Bij de begroting 2019 maakten de raad de middelen vrij om het college de kaders te laten onderzoeken waarbinnen het flexwonen in Castricum valt te realiseren. Op de resultaten van dat onderzoek wachten we nogsteeds. De eerste deadline daarvoor, te weten kwartaal 1 2019, is al ruimschoots overschreden. Laten we wel zeggen dat het college werk maakt van wonen. De plannen zijn er. Maar de doorlooptijd van een plan tot een spaan in de grond is aanzienlijk. Zeker wanneer men rekenschap neemt van de huidige stikstofdiscussie. Deze discussie heeft impact op Castricum. Onze gemeente grenst immers aan Natura 2000 gebied. Hoe het af gaat lopen, is onzeker. Om dan toch in een woonbehoefte te kunnen voorzien, is flexwonen een goede oplossing. Niets staat de wethouder in de weg hier ook snel op door te pakken. Voor alle betrokken partijen, ook voor toekomstige bewoners, is zelfs de wetgeving aangepast om dit toch vooral te gaan doen. Ook in een tijd van PAS.

Met de woningbouwplannen in Castricum zijn de plekken voor wonen bekend. Dit zijn de plekken waar het CDA als eerste graag kleine prefab-woningen ziet verrijzen. Tijdelijk, totdat het woningbouwplan wordt gerealiseerd. Deze prefab-woningen zijn kwalitatief al lang al niet meer de containerwoningen zoals we die allemaal kennen. Ze doen eigenlijk al niet meer onder voor een reguliere woning. De huisjes kunnen worden opgepakt en neergezet op een andere locatie. Een aantal keer. Steeds voor een periode van maximaal 5 jaar. Het doet ons zeer om te constateren dat de aandacht voor de woonbehoefte van jongeren, zoals die eerder wel concreet in de gemeentelijke begroting voor 2019 stond, niet als zodanig terug te lezen valt in de begroting van 2020. Het voelt ook niet goed om het college hier middels een amendement weer aan te moeten herinneren. We  hopen dat de controlerende taak van de raad niet afzakt naar dit bedenkelijke niveau.

Dus, beste wethouder, voer het programma uit waar je je aan hebt gecommitteerd!

De CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.