25 maart 2021

ontwikkeling woningmarkt

CDA Castricum maakt zich zorgen over ontwikkelingen op de woningmarkt.

We zien dat koopwoningen, en in het bijzonder de sociale koopwoningen opgekocht worden en daarna in de verhuur worden aangeboden.

Geacht college,


Het CDA heeft de volgende vragen aan u.

Appartementencomplex Raadhuisweg , Akersloot

Op 16 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Castricum besloten een ontwerpverklaring af te geven voor de realisatie van 8 appartementen op het perceel Raadhuisstraat 13-15 in Akersloot.
Van deze appartementen zouden er 6 sociale koopappartementen categorie 1 en 2 ( koopsom tot € 239.000,— )zijn  en 2 duurdere koopappartementen.

Het CDA heeft geconstateerd dat momenteel alle 8 de appartementen te huur worden aangeboden. 

Het CDA heeft vernomen dat als een persoon belangstelling had voor een sociale koopwoningen, en er naar informeerde, er eerst werd verteld dat ze nog niet te koop waren omdat de vergunningen nog niet rond waren. Maar op dat moment werd er al gebouwd.
Als er nogmaals geïnformeerd wordt is het antwoord dat er een bericht zou worden gestuurd wanneer de appartementen te koop kwamen.
Daarna is er niets meer vernomen. Tot het moment dat alle 8 de appartementen te huur werden aangeboden op Funda.
Kans verkeken!

-Is het college op de hoogte van deze ontwikkeling en deelt u de mening van het  CDA dat dit een zeer ongewenste ontwikkeling is?
-Was ten tijde van de vergunningverlening al bij het college bekend dat deze koopappartementen en vooral de sociale koopappartementen in de verhuur zouden komen?
- Kan elke eigenaar van een woning deze zonder gemeentelijke toestemming gaan verhuren?
-Is het college er van op de hoogte of deze ontwikkelingen ook spelen bij andere nieuwbouw projecten in de gemeente Castricum?
- Zo nee, bent u voornemens hier onderzoek naar te doen?

Op deze manier worden o.a. starters op de woningmarkt de kans op een sociale koopwoning ontnomen.

- Valt een huurwoning met een huur van €737.— per maand en met 1 verplicht af te nemen parkeerplaats voor €25.— per maand en met servicekosten van €1.25 per m2 per maand nog onder de noemer sociale huur?
-Kan er in deze situatie nog huursubsidie ontvangen worden?

-Is het college van plan om bij nieuwe bouwplannen van (sociale )koopwoningen in de gemeente Castricum, naast een antispeculatie beding ook een woonverplichting in de anterieure overeenkomst op te nemen?

Wij zien graag de antwoorden op onze vragen binnen de daar voor geldende termijn tegemoet.

Namens CDA Castricum,
Dorien Veldt

Voor de reactie van het college: zie hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.