04 juni 2021

Schoolbesturen moeten met nieuwbouwplannen naar de raad komen. Geld niet het probleem.

2021 mei

We begrijpen de onrust die is ontstaan rond het recentelijk schrappen van de middelen voor het bouwen van nieuwe scholen in Castricum. Het speelveld is er ontegenzeggelijk mee veranderd, onze gezamenlijke onderwijsambitie in Castricum zeer zeker niet. 

Geld is namelijk niet het probleem. Het jarenlang aanhouden ervan in de begroting, zonder dat de schoolbesturen daar ooit concrete plannen tegenover zetten, is, met het dreigende toezicht door de provincie, echter niet vol te houden. We hopen nu op een wake up call bij de schoolbesturen. Zet vooral door op uw plannen. Wij steunen u daar van harte bij.

Er staan immers al jaren twee nieuwe scholen gepland. In Castricum Oost en in Bakkum. Naar het concept van een integraal kindcentrum (IKC). We hebben het realiseren van een IKC ook overgenomen in ons raadsbrede programma. Laat duidelijk zijn dat aan deze ambitie niets is veranderd. Na zoveel jaren is nieuwbouw ook hard nodig. Om het onderwijs in Castricum ten minste op niveau te houden. Het maar blijven aanhouden van de gelden daarvoor is door de huidige financiële situatie van de gemeente tot nader order niet vol te houden. We hebben de schoolbesturen aangegeven dat het schrappen van de gelden helaas nodig is om onder het toezicht van de provincie uit te komen. Nu het toezicht is opgeheven, kunnen we weer zelf besluiten over waar we ons geld aan besteden. Hier zijn vervolgens wel concrete plannen voor nodig. Concrete nieuwbouwplannen voor IKC's in Castricum Oost en in Bakkum. Zeker in Oost heeft u zicht op een locatie voor een nieuwe school. Een recente motie om uw voorkeurslocatie aan de Koekoeksbloem, tegen onze zin overigens, voor woningen te bestemmen, geeft u, ons inziens, een deadline mee. Kom binnen afzienbare tijd met een plan voor een nieuwe school waar de raad over kan besluiten. Dit moet na zoveel jaren praten nu toch wel een keer lukken?

Martijn van Leeuwen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.