28 februari 2022

Wat kunnen wij als gemeente doen voor Oekraïne

We zijn allemaal op de hoogte van de vreselijke situatie in de Oekraïne. Deze situatie heeft een grote vluchtelingen stroom in gang gezet van inwoners, vanuit de Oekraïne, die een veilig heenkomen zoeken. De verwachting is dat veel van deze vluchtelingen ook naar ons land gaan komen. Vele hiervan zijn vrouwen en kinderen. Als CDA Castricum maken we ons grote zorgen om hen. En we weten dat heel veel inwoners in Nederland en ook in onze gemeente Castricum onze zorgen delen. Er ontstaan al veel particulieren initiatieven in ons omringende gemeenten om deze mensen op te vangen en te ondersteunen.

We hebben alvast vragen gesteld aan het college voor het spoedoverleg aanstaande maandag met de burgemeester.

  1. Wat gaat het College ( de gemeente Castricum) doen om het mogelijk te maken om ook bij ons in de gemeente zo nodig vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen?
  2. In 2015 heeft de gemeente ook al een periode vluchtelingen opgevangen in sporthal De Enterij in Limmen.Veel inwoners hebben toen met hart en ziel vrijwillig meegeholpen om te helpen en te begeleiden. Ziet het college deze locatie weer als een mogelijke opvang locatie?
  3. Zijn er andere mogelijke locaties binnen de gemeente Castricum waar we deze mensen op kunnen vangen en ze zo een dak boven hun hoofd te geven?
  4. Is er al overleg geweest om opvang misschien in BUCH verband te realiseren? Zo nee, gaat dit overleg alsnog plaatsvinden.
  5. Heeft de gemeente ook contact met particulieren initiatief nemers?
  6. Ook zijn er inwoners die particulier vluchtelingen willen opvangen in hun eigen huis of vakantie woning. Als er sprake zal zijn van langdurige opvang van vluchtelingen gaat u dan duidelijk communiceren naar de inwoners toe wat mag en kan. Bent u dan voornemens de eventuele regels soepel en menselijk te hanteren en creatief mee te denken met de inwoners

Namens de CDA fractie
Dorien Veldt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.