Ruben de Jong

Kandidaat

CDA Castricum kandidatenlijst 2018 no 7

Ruben de Jong, Akersloot

Mijn naam is Ruben de Jong, getrouwd en vader van een zoon en een dochter en geboren op 5 juni 1973 in het pittoreske Neck. Na daar een half jaar gewoond te hebben, zijn mijn ouders verhuisd naar Akersloot, waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds woonachtig ben.

De interesse in de (plaatselijke) politiek heb ik van huis uit meegekregen, mijn vader is meer dan twaalf jaar raadslid voor het CDA geweest in de voormalige gemeente Akersloot. Daarnaast ben ik in het dagelijkse leven als (interim) jurist bij diverse voornamelijk gemeentelijke organisaties werkzaam (geweest), en heb ik zitting in een aantal (gemeentelijke) adviescommissies voor bezwaarschriften. Zodoende heb ik in de diverse gemeentelijke organisaties met regelmaat te maken met uiteenlopende interessante juridische maar ook politiek-bestuurlijke zaken, in het bijzonder op het gebied van het omgevingsrecht. Op die wijze heb ik dan ook meer dan gemiddelde interesse gekregen voor de plaatselijke politiek in de gemeente Castricum.

Ik vind het van groot belang dat de inwoners van Castricum (weer) een sterk vertrouwen kunnen hebben in de door hen te kiezen gemeenteraad. En daarnaast dat de inwoners zich bewust zijn en worden dat er op het gebied van onderwijs, (ouderen)zorg, ruimtelijke ordening (wonen), recreatie en toerisme, verkeer, cultuur en sport, openbare orde en veiligheid en niet te vergeten de financiën belangrijke besluiten worden genomen op het gemeentehuis van Castricum. De plaatselijke politiek dient een nadrukkelijke bijdrage te leveren aan deze bewustwording. Het CDA Castricum doet dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen met de meer dan toepasselijke slogan: “Met Elkaar! Voor Elkaar!”, die ik van harte ondersteun. Want samen, bereik je meer dan alleen! Vandaar dat ik hoop een zo groot mogelijk aantal - oudere én jongere - inwoners van de gemeente Castricum gaan stemmen op 21 maart 2018. En als het even kan uiteraard op het CDA, al jarenlang een stabiele partij, juist in de lokale politiek van de gemeente Castricum!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.