OZB - omhoog?

OZB
Stelling 5 : OZB mag omhoog voor goede voorzieningen en (fiets)infrastructuur

Oneens

Voor het CDA geldt dat de OZB tarieven met niet meer dan de inflatiecorrectie mogen stijgen, behoudens onvoorziene omstandigheden.
Voor het  in stand houden van goede voorzieningen of uitbreiding van onze (fiets )infrastructuur, maakt het CDA een gerichte keuze binnen de begroting, die jaarlijks vastgesteld wordt.
Het CDA is voor een meer structureel fietsbeleid dat zich richt op het stimuleren van het fietsgebruik, veilige fietsroutes en de uitvoering van een fietsenstructuurplan uit. Daarbij worden de ontwikkelingen mbt e-bikes en bromscooters meegenomen. Fietspaden langs hoofdroutes liggen gescheiden van de rijbaan. Waar mogelijk wordt verbreding van fietspaden meegenomen.

We moeten zorgvuldig omgaan met het geld wat we hebben. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.