Realiseer tijdelijke woonunits (tiny houses) op de Zanderij

STELLING 8 Nieuwsblad van Castricum

Realiseer tijdelijke woonunits (tiny houses) op de Zanderij

Het tekort aan woningen in Castricum is groot; toekomstige bouwlocaties, zoals vrijkomende schoolgebouwen, kunnen dit niet oplossen. Woningen splitsen ziet Kennemer Wonen niet zitten. Serieus inbreiden (de hoogte in) wil Castricum niet. Uitbreiden mag niet. De enige plek waar je écht woonmeters zou kunnen maken is Geesterduin; flats zijn hier prima inpasbaar. Maar de gemeente deed geen poging om de eigenaren te verleiden om bijvoorbeeld via een PPS-constructie alsnog te kiezen voor hoogbouw (met onder winkels) in plaats van renovatie. Resteert alleen nog de optie: tijdelijke woonunits. Is het een idee tiny houses te stimuleren op de Zanderij? Vele honderden units voor pakweg tien jaar... Om zo natuurontwikkeling op termijn betaalbaar te maken?

Oneens

Het CDA is voorstander van het realiseren van Tiny Houses. Deze woonvorm is o.a. zeer geschikt als tijdelijke huisvesting voor jongeren.

Maar niet zomaar op de Zanderij.

De huisjes zouden gebouwd kunnen worden op plekken met een woonbestemming waar nu nog niet gebouwd gaat worden.

Een proef van bijvoorbeeld een straatje met 5 Tiny Houses zou het CDA graag gerealiseerd zien. Mogelijke locaties kunnen zijn het Damphegeest terrein in Limmen of op plekken in de Zandzoom of in Akersloot-zuid.

Met Elkaar moet het lukken om dat Voor Elkaar te krijgen!

Vanaf 1 maart kan iedereen zien hoe een Tiny House er uit ziet want dan plaatst het CDA er tijdelijk een in Castricum.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.