07 mei 2018

Benoeming commissieleden

Vandaag zijn voor het CDA vijf commissieleden benoemd. Dit zijn Sonja Janssen, Jacqueline Schrijver, Jane Lobles, Greet Duijvelshoff en Rob Langedijk.

In de raadscommissie worden de meeste raadsvoorstellen voorbereid voordat de gemeenteraad hier een definitief besluit over neemt.

Onze leden ondersteunen de raadsfractie bij de voorbereiding van de raadsvergadering en geven advies over de te nemen besluiten.

Het CDA wenst de benoemde leden veel succes en plezier!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.