13 november 2016

CDA en Defensie

CDA en Defensie

,,De verkiezing van Donald Trump betekent dat de VS de druk op Europa opvoert om een groter deel van de kosten van de NAVO te dragen. En daar heeft Amerika gelijk in”, stelt Matthieu Borsboom, “Europa moet binnen de NAVO meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid”. De oud-commandant zeestrijdkrachten spreekt nu als burger en CDA-lid.

De stelling in het NHD ‘Ik stem op een partij die de beurs trekt voor Defensie’, is voor Afdelingsvoorzitter Michel Bakelaar reden om de krant te vragen voor een interview. Drie prominenten van het Helderse CDA spreken vervolgens over Defensie, een belangrijk thema voor het CDA in de komende campagne voor de Tweede Kamerverkiezing.  Gesprekspartners zijn naast Matthieu Borsboom, kapitein-ter-zee b.d. Kees Turnhout en fractievoorzitter Roy Slort.

Bakelaar: ,,Het CDA wil dat er meer geld naar de krijgsmacht gaat. De in Wales afgesproken twee procent van het Bruto Nationaal Product is richtsnoer.” Turnhout haakt daar op in. “Die afspraak staat los van de oproep van Trump. Het CDA wil fors investeren in de krijgsmacht, want de randen van Europa staan in brand en de staat van Defensie is alarmerend. De NAVO-norm van twee procent is binnen een regeringstermijn niet binnen bereik, maar we moeten er wel naar toe werken. Het CDA streeft ernaar om in de volgende kabinetsperiode in de buurt te komen van het Europees gemiddelde.” Dat vergt een structurele verhoging van het defensiebudget van ruim 2 miljard Euro. “Die extra gelden zijn benodigd voor het repareren, investeren, opereren en internationaliseren van de Krijgsmacht”, aldus Turnhout.

Borsboom wijst erop, dat de onderdelen van de krijgsmacht zich moeten voorbereiden op groei: ,,Neem de marine: nieuwe schepen en uitbreiding van goed opgeleid personeel zal plaatsvinden. Dat vereist planning en opdrachten voor de scheepsbouw. Ik ben blij dat - na een kwart eeuw van bezuinigen - nu weer nagedacht wordt over investeren in de marine.”

Roy Slort deelt die mening: ,,Als ik kijk naar onze stad en onze regio dan is de Koninklijke Marine de grootste werkgever. Daarnaast zijn er ontzettend veel bedrijven die toeleverancier van Defensie zijn. Voor Den Helder is een goede samenwerking met de marine van levensbelang. Als lokale politicus ben ik blij met de civiel-militaire samenwerking die de afgelopen jaren op poten is gezet. Beide partijen ervaren de meerwaarde van de samenwerking. Verder doorpakken is noodzakelijk. Zonder Defensie hadden we hier geen grote haven, luchthaven en noem maar op gehad.”

Bakelaar ziet gunstige effecten voor Den Helder en omliggende gemeenten als het Defensiebudget de komende jaren met enkele miljarden euro’s groeit: ,,Als er meer geld voor de Koninklijke Marine beschikbaar komt, straalt dat uit naar het bedrijfsleven in onze regio. Het betekent meer banen en de krimp zal afnemen.”

Turnhout was drie jaar commandant van het KIM en heeft zich ingespannen om de samenwerking op onderwijsgebied op een hoger plan te brengen. In Den Helder zijn nu alle vormen van vervolgonderwijs te volgen van lager beroepsonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. Groei van de marine betekent volgens hem dat meer studenten hier zullen komen om een beroepsopleiding te volgen.

Turnhout was voorzitter van de landelijke commissie die advies uitbracht voor de Defensie-paragraaf in het CDA-programma. Hij zegt: ,,Een sterke samenleving is gebouwd op vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Onze partij houdt daarom een pleidooi voor een solide Defensie als basisverzekering in een woelige wereld.”

Borsboom ondersteunt de door zijn partijgenoten ontwikkelde visie: ,,In mijn periode als commandant heb ik dit verhaal ook steeds gehouden. Als adviseur van de Commandant der Strijdkrachten en de Minister van Defensie heb ik de marinebelangen verdedigd. Toen ik directeur van de Defensie Materieel Organisatie was deed ik dat voor alle onderdelen van de krijgsmacht. Achter gesloten deuren kun je dan stevig discussiëren. De politiek weegt vervolgens alle belangen af en neemt een besluit. Zo hoort het.”

De vice-admiraal b.d. noemt het logisch dat Europese landen meer gaan bijdragen aan de gezamenlijke veiligheid via de NAVO: ,,Toen de NAVO uit zestien landen bestond, betaalde Amerika de helft van de kosten. Nu zijn 28 landen lid en betalen de Verenigde Staten zo’n zeventig procent. Dat is onhoudbaar en niet reëel.”

Gevraagd naar de verwachtingen voor het landelijke CDA bij de verkiezingen, stelt Slort: ,,Ik reken op een verdubbeling van het aantal zetels in de Kamer. We hebben nu 13 zetels, dat kunnen er 26 worden.”

 

Bron: A. Booy (NHD)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.