03 oktober 2015

CDA wil oplossing onveilige situatie kruising Ruyghweg / Fabrieksgracht

Den Helder – De ogenschijnlijk onveilige situatie op de kruising Ruyghweg / Fabrieksgracht, na de recente herinrichting, heeft ook de politiek bereikt. Het CDA stelt het college vragen over deze in Den Helder veel gebruikte route voor auto- en fietsverkeer.

“De splitsing is onlangs gereconstrueerd, waarbij het CDA aanneemt dat veiligheid hierbij een van de belangrijkste pijlers is geweest”, aldus Kees Bazen namens de CDA-fractie in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. “Helaas is het aantal ongevallen nu enorm toegenomen. Voor het CDA is de deze toename niet acceptabel. Het CDA maakt zich dan ook grote zorgen over de ontstane situatie op deze splitsing.”

De fractie wil van het college wten welke actie zij gaat ondernemen om het aantal ongevallen, zo snel mogelijk, terug te dringen. “Komen de ongevallen door de reconstructie van deze splitsing en zo ja, is het college dan bereid om de splitsing dan zodanig aan te passen.”

tekst afkomstig van DHA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.