17 mei 2019

Meldpunt: Stop illegaal kamerverhuur!

Meld illegaal kamerverhuur: MeldhetCDA@hotmail.com

 

CDA pleit voor een verbod op kamerverhuur in kwetsbare wijken.

 Het CDA pleit voor een verbod op kamerverhuur in bepaalde wijken in Den Helder.  Aanleiding is de toenemende problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten en het verhuren van kamers. Harmen Krul (CDA): ‘’De leefbaarheid van wijken komt in het geding, en anderzijds hebben wij als gemeenschap de plicht om mensen kwalitatief goed te huisvesten, het gaat uiteindelijk om mensen’’. Het CDA oppert een verbod op kamerverhuur in wijken als Kruiszwin, Doorzwin en de Visbuurt.

 ‘’Met name in de praktische sectoren zijn we steeds meer afhankelijk van arbeidsmigranten, dat is in heel Nederland het geval. Hierdoor is er een toenemende vraag voor huisvesting, die nu voornamelijk door de markt ingevuld wordt’’. Aldus fractievoorzitter Harmen Krul. Hiermee doelt de CDA’er op huisjesmelkers die woningen opkopen en omzetten naar kamerverhuurpanden. ‘’Ondernemers zoeken zoveel mogelijk vierkante meters voor zo min mogelijk euro’s. Feit is dat men in Noord-Holland dan gauw bij Den Helder uitkomt, te weten in de vaak kwetsbare wijken. Deze wijken zijn niet ingericht voor een impuls van mensen. Een eengezinswoning in de Visbuurt is geen hotel. Niet alleen arbeiders, maar ook mensen met sociale problematiek zijn de dupe van de huisjesmelkers. Voor 80% van hun inkomen leven in één kamer met een matras. Het is uitbuiting’’.

 Julianadorp


Krul: ‘’In Julianadorp is een grote vraag naar woningen. De jonge dorpers die graag in Julianadorp willen blijven moeten nu noodgedwongen het dorp uit omdat er geen woningen zijn. En dat terwijl steeds meer woningen omgezet worden naar kamerverhuur. Dat is de omgekeerde wereld’’.

 Regionale aanpak

‘’Uitzendbureaus bemiddelen en zoeken goedkope huisvesting, afstand is daarbij geen probleem. Juist doordat dit probleem een regionaal karakter heeft is het goed dat de gemeente deze gesprekken regionaal voert. We zijn blij dat dit nu op de bestuurlijke agenda staat en we zijn blij dat het college het gesprek aangaat met die ondernemers, uitzendbureaus en de wijken om tot nieuw beleid te komen’’ Aldus Krul.

 Meldpunt

In beantwoording op schriftelijke vragen van het CDA geeft de gemeente aan een toename van illegaal kamerverhuur te constateren. ‘’De gemeente is druk bezig met het invoeren van registratiebeleid. Nu weten we vaak niet eens wie of waar deze gevallen zitten. Dat is ook gewoon woonfraude.

Als mensen vermoedens hebben van dit soort praktijken kunnen ze dat bij ons melden via ’MeldhetCDA@hotmail.com’’. Alleen door samen de krachten te bundelen kunnen we dit probleem aanpakken‘’ Besluit Krul. Maandag 20 mei spreekt de raad voor het eerst over dit onderwerp op een informatieavond over kamerverhuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.