12 maart 2019

Minister van defensie Bijleveld (CDA): ‘’Den Helder dé thuishaven van onze krijgsmacht’’

Afgelopen weekend bezocht minister van defensie Ank Bijleveld Den Helder. Zij ging in School 7 het gesprek aan met zo’n 60 inwoners over de toekomst van defensie en wat dit betekent voor de Kop van Noord-Holland. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd en voorgezeten door kandidaat Provinciale staten Edwin Krijns, spraken verder provinciaal lijsttrekker Dennis Heijnen en lokale fractievoorzitter Harmen Krul.

Krul, zelf marineman, gaf in de eerste speech van de avond een duidelijk signaal af richting de zaal en de minister. ‘’Defensie is de basisverzekering voor alles wat ons lief is. Zaken zoals gelijkheid en de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt’’. De vraag de afgelopen jaren was of we die verzekering niet te veel hebben uitgekleed, tot de vraag nu is, zijn wij nog wel voldoende verzekerd? We zijn blij met de weg die onder dit kabinet ingeslagen is, waarbij het op peil brengen van personeel en materieel de prioriteit heeft’’.

Werven met gemeente en provincie

Ons belangrijkste materieel is ons personeel, aldus minister Bijleveld die hard bezig is met het zoeken naar mensen om de vele vacatures te vullen. ‘’Het klopt dat jongeren niet alleen meer kijken naar wát voor werk ze gaan doen, maar ook wáár ze dan terecht komen. Of daar genoeg faciliteiten, woonruimte en werk voor hun partners is’’. In de regio Assen is defensie bijvoorbeeld bezig met decentraal werven. Om juist op al die vragen antwoord te vinden bij het zoeken naar personeel en om binding te leggen met de regio. In de regio Den Helder liggen zeker ook kansen om samen met provincie en gemeente breder naar onze personeelsbehoefte te kijken. Dit is immers dé thuishaven van onze krijgsmacht’’. 

Nieuw materieel

Welke firma de nieuwe onderzeeërs bouwt, kon minister Bijleveld niet zeggen. ‘’Wel is het zo dat we in de Defensie Industrie Strategie (DIS) het belang van de nationale economie opgenomen hebben. Defensie industrie moet een stimulerend effect hebben op onze werkgelegenheid. Waarbij ook de regio’s bedient moeten worden. Kijk bijvoorbeeld naar Zwolle, waar de Scania’s voor de defensie gemaakt worden en monteurs opgeleid worden’’. Een bezoeker vroeg de minister of er ongeacht de bouwer van de onderzeeërs sowieso een geschikte werf in Den Helder komt: ‘’Daar kan ik nu niks over zeggen, het proces loopt. Maar dat is zeker een mogelijkheid’’. 

Krimp of groei

CDA-Lijsttrekker voor de Provinciale staten Dennis Heijnen brak een lans voor de regio. ‘’In Haarlem denken veel politieke partijen dat Noord-Holland na Alkmaar ophoudt. Omdat rekenmodellen aantonen dat er hier krimp is. Maar die rekenmodellen houden geen rekening met de vele kansen die hier liggen, wij gaan ons keihard inzetten de mogelijkheden. Hij kreeg bijval van zijn CDA-collega Bijleveld: Dit is geen krimp regio, dit is een regio met kansen’’. Het slotwoord van de avond was voor kandidaat statenlid Krijns: ‘’Hier zien we de verbinding tussen gemeente, provincie en het rijk. Wij zullen nooit lokaal zeggen dat we niet over defensie gaan, want als we er niet over gaan, dan vinden we iemand die dat wél doet en gaan we er samen vol voor. Dat is het CDA’’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.