21 december 2021

Pieter Omtzigt en Harmen Krul samen voor behoud Lange Jaap

Kamerlid Pieter Omtzigt heeft dinsdag Kamervragen gesteld over vuurtoren Lange Jaap. Dit heeft hij gedaan in samenwerking met Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA Den Helder. De vragen richten zich tot de minister van I&W, Barbara Visser.

Het Kamerlid is zeer verbaasd dat Rijkswaterstaat al jaren wist dat dit Rijksmonument, de vuurtoren in Den Helder, in slechte staat verkeerde en niet ingreep. Hierdoor dreigt het markante en historische bouwwerk verloren te gaan. Hij wil nu weten hoe het zo ver heeft kunnen komen en of er nog meer rijksmonumenten in het beheer van Rijkswaterstaat slecht onderhouden zijn. Het dossier kwam op het bureau van de politicus door lokale CDA’er Harmen Krul die in de gemeenteraad meermaals vragen stelde over Lange Jaap. Krul zocht steun op landelijk niveau in zijn zoektocht om de onderste steen boven te krijgen.

Samen stellen zij nu vragen, waarbij Krul op zijn plaats aan de gemeente Den Helder vraagt naar een overzicht van de contacten tussen Rijkswaterstaat en gemeente en in hoeverre de gemeente Rijkswaterstaat heeft aangesproken op haar verantwoordelijkheid in het kader van de instandhoudingsplicht.

Omtzigt heeft de volgende vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

 1. Herinnert u zich dat Rijkswaterstaat in september 2021 en later beweert en blijft beweren dat er toen pas scheuren in de vuurtoren lange Jaap ontdekt zijn, zoals bijvoorbeeld op de website van RWS waar staat: “Toch zijn het niet de vloerscheuren die de toren instabiel maken. Dat komt door de scheuren in de wandpanelen. Die zijn in september 2021 bij inspectie ontdekt.” (bron: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/vuurtoren-lange-jaap)
 2. Klopt het dat de scheuren al eerder bekend waren en genoemd werden in een vertrouwelijke memo aan de directie van Rijkswaterstaat?
  (bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211219_95499252)
 3. Kunt u die memo en andere memo’s, brieven, e-mails en documenten over het onderhoud en scheuren in de Lange Jaap (bij Rijkswaterstaat en het ministerie) van de afgelopen vijf jaar aan de Kamer doen toekomen?
 4. Op welk moment heeft Rijkswaterstaat contact gezocht met de gemeente (die bevoegd toezichthouder is) en/of met de inspectie overheidsinformatie en erfgoed over problemen met het onderhoud en de constructie van dit rijksmonument?
 5. Op welk moment heeft de gemeente Den Helder vragend en handhavend opgetreden over het onderhoud van dit rijksmonument? Kunt u dat precies op de rij zetten voor de afgelopen vijf jaar?
 6. Heeft Rijkswaterstaat een lijst van rijksmonumenten die het bezit? Hoeveel monumenten (rijksmonumenten, gemeentemonumenten) heeft Rijkswaterstaat in bezit?
 7. Wat is het vastgestelde beleid ten aanzien van het onderhoud en de instandhouding van (rijks)monumenten bij Rijkswaterstaat? Kunt u het betreffende beleidsdocument aan de Kamer doen toekomen?
 8. Heeft Rijkswaterstaat zich aan het eigen beleid voor de instandhouding van monumenten gehouden bij de vuurtoren in Den Helder?
 9. Heeft Rijkswaterstaat zich aan de wettelijke verplichting tot instandhouding van het rijksmonument gehouden?
 10. Zijn er andere (rijks)monumenten in bezit van Rijkswaterstaat met achterstallig onderhoud? Zo ja welke?
 11. Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken aan de Kamer doen toekomen?

Bron: Regio Noordkop

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.