26 februari 2019

Stop de groei van kamerverhuur!

De toename van het aantal kamerverhuurpanden in Julianadorp en de Visbuurt moet worden gestopt. Dat stelt de fractie van het CDA nadat zij afgelopen vrijdag schriftelijke vragen indiende bij het college. Aanleiding is de laatste golf van omzettingsvergunningen in de wijk Kruiszwin. “De leefbaarheid van de wijken komt in het gedring, dat mogen we niet toestaan”, aldus de fractie van het CDA.

“Weer drie eengezinswoningen die vanaf nu bestemd zijn als kamerverhuurpanden voor buitenlandse seizoenarbeiders, daar zijn de buurten niet op ingericht”, stelt CDA-fractievoorzitter Harmen Krul. In de verordening staat dat 1% van het aantal woningen in een wijk omgezet mag worden voor kamerverhuur. De fractie van het CDA wil nu weten hoe deze wijken gedefinieerd zijn.

Krul: “In Julianadorp zijn ongeveer 6000 woningen, dus 60 mogelijk voor kamerverhuur. Maar de realiteit is dat het juist de wijken zijn met betaalbare woningen waar deze huisjesmelker hun ogen op richten. Zo wordt de druk op de wijken onevenredig verdeeld. Inwoners benaderen ons met serieuze zorgen. De parkeerdruk stijgt, er is overlast en het is moeilijk afspraken te maken met de nieuwe bewoners. Ook is er zorg wat er met de panden gebeurt als de arbeidsmigranten er weer uittrekken. Blijft het dan een pand voor de verhuur? Dat soort vragen leven in de wijk.”

Bezwaar
Buurtbewoners van Kruiszwin tekende massaal bezwaar aan, zonder resultaat. Doordat de vergunningsaanvragen aan de verordening op kamerverhuurpanden voldoen is er geen grond om de om deze te weigeren. “Tegelijkertijd staat in de verordening dat kamerverhuurpanden geen onaanvaardbare inbreuk op het woon- en leefmilieu mogen hebben. Nu is de vraag wanneer hier sprake van is.” Als het aan het CDA ligt wordt de verordening op kamerverhuurpanden spoedig in de commissie besproken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.