13 april 2018

Verklaring Harmen Krul coalitieonderhandelingen

Het CDA zette het afgelopen jaar een stevige ambitie neer voor de toekomst, een nieuwe koers. Een koers met focus op verandering. Een dusdanige verandering dat het geluid van inwoners en organisaties centraal zet. Een verandering in de wijze waarop onze stad politiek bestuurd wordt. Een koers waarin het draait om samenwerking en niet om tegenwerking. Het CDA wil andere politiek!

Ik bepleitte dit in de afgelopen periode meermalen, publiekelijk en 1-op-1. Het CDA knokt voor het geluid van onze inwoners, organisaties en bedrijven. Het CDA is van mening dat het gemeentebestuur het positieve voorbeeld van de stad moet volgen en samen met de inwoner de stad moet laten groeien. Dit vonden wij niet alleen in verkiezingstijd, niet omdat het mooi klinkt, maar omdat inwoners hierom vragen en wij het ook écht zo voelen. Onze belofte is dat het weer om de mensen draait: De burger bepaalt, de politiek vertaalt!’

Na de verkiezingen trachtten wij mee te denken en mee te doen in een nieuwe coalitie (red. Carlo Assorgia). Van meet af aan hadden wij niet het gevoel écht mee te mogen denken in de samenstelling van de coalitie. Deze was in beton gegoten. Een coalitie met als uitgangspunt dat partijen worden uitgesloten is niet onze eerste keus, maar we wilden het toch een kans geven. Het CDA stelde zelfs vanuit haar netwerk een (in)formateur beschikbaar.

Essentieel is een zorgvuldig proces, zodat alle politieke partijen zich gehoord en betrokken voelen. Temeer, omdat we Den Helder bestuurlijk willen transformeren. Het CDA staat voor nieuwe politiek: elkaar het licht in de ogen gunnen, vertrouwen en verbindend samenwerken, met elkaar en niet over elkaar.

Afgelopen week constateerde ik dat de manier waarop we openlijk met elkaar omgaan weliswaar symptomatisch is voor de Helderse politiek, maar voor het CDA onacceptabel. Ik beloofde onze kiezer verandering. In de huidige samenstelling zien wij voor het CDA helaas geen basis.

Ik heb de (in)formateur hierover vooraf op de hoogte gesteld. Het CDA deed de (in)formateur tevens de handreiking om vanuit de grootste partijen BvDH en CDA te kijken naar wat ons bindt en wie daarbij aanvullend is. Vanuit die gedachte willen wij graag verkennen welke coalitie onze stad verder helpt.

Met vriendelijke groet,

Harmen Krul

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.