22 december 2018

"Inspelen op klimaatverandering" brief van Frank Frowijn; lijsttrekker CDA voor de Waterschapsverkiezingen (HHNK)

Het zal inmiddels bekend zijn dat ik enkele maanden geleden ben gekozen tot lijsttrekker voor het CDA voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Zaterdag 8 december jl. vond in Volendam de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Noord-Holland plaats. Tijdens deze ALV is ook het verkiezingsprogramma voor het HHNK vastgesteld. Het verkiezingsprogramma bevat de plannen en ideeën van het CDA voor het HHNK voor de komende vier jaar. Het verkiezingsprogramma heeft als titel meegekregen: “Inspelen op klimaatverandering”.Ondanks dat het waterschap al vele jaren zorgt voor waterveiligheid, de waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast maken veel mensen zich namelijk zorgen over de enorme regenbuien van de laatste jaren. Ook de extreem droge zomer van 2018 leidde tot veel problemen. En voor de landbouw komt daar nog de bodemdaling bij. Straks loopt er geen koe meer in de wei of gaan oogsten verloren. Het staat voor het CDA dan ook als een paal boven water dat HHNK als waterschap moet inspelen op de klimaatverandering.Een kleine greep uit het verkiezingsprogramma: We regelen voldoende waterberging om wateroverlast te voorkomen. Uiteraard worden deze waterbergingen bij voorkeur niet gerealiseerd op agrarische gronden. Daarnaast zorgen we er samen met de gemeenten voordat er bij hevige buien geen rioolwater in de sloten en kanalen stroomt of bij mensen omhoog komt in het toilet. Ook willen we dat het waterschap actuele plannen klaar heeft liggen om bij toekomstige extreme droogte allerlei problemen voor bewoners, de agrarische sector, het bedrijfsleven en de natuur te voorkomen. En het CDA-HHNK vindt dat het waterschap dit opeen manier moet aanpakken die open en naar buiten gericht is en dus samen met betrokkenen en de omgeving.Ik wens iedereen natuurlijk in de eerste plaats fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Maar ik wens eveneens dat er volgend jaar op 20 maart heel veel mensen op het CDA zullen stemmen bij de waterschapsverkiezingen en natuurlijk ook bij die voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Daarom hoop ik dat u de komende maanden als CDA-ambassadeur veel van uw kennissen, vrienden en familie zou willen overtuigen om in maart op het CDA te stemmen. Zie ook deze link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.