15 februari 2017

Zorg voor elkaar

Het land dat we door willen geven, hebben we zelf gekregen van onze ouders en grootouders. Voor alles wat zij voor ons hebben gedaan, verdienen ze onze waardering, respect en solidariteit. Steeds meer ouderen voelen zich echter aan hun lot overgelaten, ook door het beleid van dit kabinet. De grote veranderingen in de zorg hebben hun vertrouwen aangetast en nu de economie voorzichtig aantrekt merken de ouderen dit nog het minst. Het CDA staat voor de solidariteit tussen generaties. “Wij doen geen loze beloftes, maar presenteren haalbare voorstellen, waar ouderen echt mee geholpen zijn”, aldus Mona Keijzer. Dit zijn de 10 beloftes van het CDA over ‘Zorg voor elkaar’. CDA-kamerlid Mona Keijzer zal hierover spreken in de speciale verkiezingsbijeenkomst op 3 maart in de Jozef te Volendam.

1. Rechtvaardiger AOW 
Het CDA wil de AOW-uitkering verhogen met €150,- per persoon per jaar. Het CDA wil ook een betere overbruggingsregeling bij de AOW. Met dit geld worden ouderen gecompenseerd die geconfronteerd worden met een verhoging van de AOW leeftijd, maar zich daar niet meer op kunnen voorbereiden. Dit bijvoorbeeld omdat ze al met pensioen zijn en de tijd nog te kort is om het pensioen aan te vullen.

2. Meer oog voor mantelzorgers 
Om mantelzorgers financieel te ondersteunen vindt het CDA een ‘mantelzorgvergoeding’ niet meer dan redelijk als compensatie voor mensen die verlof opnemen of minder gaan werken om de zorg aan een naaste te verlenen. Patiënten die door mantelzorgers verzorgd worden krijgen een korting op de eigen bijdrage. Hier trekt Het CDA in totaal 100 miljoen euro voor uit. Ook wil het CDA dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen. Dat is een boete op solidariteit die van tafel moet!  

3. Lagere lasten: ouderenkorting omhoog en belasting omlaag
Het CDA wil de ouderenkorting voor lagere en middeninkomens verhogen. De hogere ouderenkorting betekent €116,- per jaar voor inkomens t/m €36.000,-. Het CDA verlaagt daarbij de lasten voor alle middeninkomens via het belastingstelsel, waarvan ook ouderen mee profiteren met enkele honderden euro’s per huishouden.  

4. Eigen risico omlaag
In minder dan tien jaar tijd is het eigen risico meer dan verdubbeld, van €150,- / jaar in 2008 tot €385,- in 2016. Voor veel mensen is dat heel veel geld, vooral voor chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking. Het CDA wil een forse verlaging van het eigen risico van €85,-. 

5. Solide pensioenstelsel 
Het CDA wil toe naar een meer persoonlijk pensioen waarbij veel beter inzichtelijk is wat iedere deelnemer aan het eind van de rit overhoudt. Dat persoonlijke pensioen is ook overdraagbaar naar een ander fonds, als je van baan verandert. Het CDA wil meer maatwerk door voor jongeren meer risico’s toe te staan, terwijl bij ouderen juist wordt gekozen voor zekerheid en stabiliteit. Tenslotte moeten pensioenfondsen duidelijker communiceren met deelnemers ten aanzien van de eigen kosten. 

6. Meer werk en stabiliteit voor ouderen
Het kabinetsbeleid om deze mensen weer aan het werk te krijgen heeft veel geld gekost, maar weinig banen opgeleverd. Voor een deel van deze ouderen geldt dat zij genoodzaakt waren hun loopbaan voort te zetten als flexwerker of zzp’er. Ze doen nu hetzelfde werk, maar dan zonder verzekering en de zekerheid van een baan tot hun pensioen. Een verkorting van de verplichting voor werkgevers om bij ziekte tot twee jaar loon door te betalen, kan zeker voor deze groep ouderen het zicht op een vast contract weer vergroten. 

7. Vrijwilligerswerk van waarde 
Het is niet realistisch te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Die inzet verdient waardering van de samenleving en daarom willen wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden. 

8. Lagere belasting op spaargeld 
Het CDA vindt het niet eerlijk dat mensen veel belasting betalen over hun spaarcenten, zeker nu er zo’n lage rente is. Daarom wil het CDA de vrijstelling op spaargeld verhogen naar €30.000,- per persoon. Ook wil het CDA het voor ouderen makkelijker maken om geld te schenken aan jongeren voor de aankoop van een huis. 

9. Bestrijden van eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Als mensen minder goed ter been zijn of anderen om hen heen wegvallen, ligt eenzaamheid op de loer. Landelijk geeft ruim 1 miljoen van de 55+’ers aan zich wel eens eenzaam te voelen. De zorg en aandacht voor onze ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Het CDA wil een landelijke aanpak eenzaamheid, die lokaal vorm krijgt. 

10. Opa en oma onmisbaar voor kleinkinderen
Soms ontaarden scheidingen tussen ouders in vechtscheidingen. Dit kan ook van invloed zijn op de rol van grootouders die soms door langslepende familieconflicten hun kleinkinderen niet meer mogen zien. Het CDA wil grootouders in uiterste gevallen de mogelijkheid geven hun zaak makkelijker bij de rechter te kunnen bepleiten.

Tot vrijdag 3 maart 19:30 uur in De Jozef, Volendam

Suggesties zijn welkom
Het CDA staat open voor suggesties en ideeën. Neem contact op met het CDA Edam-Volendam via edamvolendam.cda@gmail.com of kijk op onze website www.cda.nl/noord-holland/edam-volendam, facebookpagina of volg ons via twitter.

Fractie CDA Edam-Volendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.