07 april 2017

Naar een “Excellente dienstverlening” in Edam-Volendam

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 16 maart 2017 is het voorstel behandeld waarin de stand van zaken op het gebied van de dienstverlening van onze gemeente aan de orde kwam.

Een onderwerp wat altijd erg tot de verbeelding spreekt bij de inwoners van onze gemeente. Iedereen heeft wel een mening over de dienstverlening als het gaat om de wachttijden aan het loket, de openingstijden en misschien ook wel de ambtelijke afhandeling van zaken.

Daar zien wij zeker nog ruimte tot verbetering. Vanuit het CDA waren we dan ook verheugd met dit voorstel, omdat het een mooie aanzet is tot structurele verbeteringen in de dienstverlening naar de inwoners en het bedrijfsleven.

Het voorstel is veelomvattend: denk bijvoorbeeld aan de verbetering van ICT oplossingen, organisatorische zaken, mens en cultuurkant, facilitaire zaken en huisvestingsaanpassingen. Alles met als doel om intern zaken te verbeteren, zodat de organisatie en haar ambtenaren de dienstverlening kunnen verbeteren.

Voorafgaand aan het uitwerken van het voorstel is een zgn. nulmeting uitgevoerd, welke heeft geleid tot een top 5 verbeterpunten:

 

  1. Opzetten en verbeteren van management, - en klantinformatie
  2. Verbetering interne communicatie (Hier is veel merkbare winst te behalen voor de inwoners en het bedrijfsleven, waarbij gedacht kan worden aan zaken als wachttijden, minder uitval en minder terugbelnotities)
  3. Zaak- en klantgericht werken (waarbij men ook de status van een “case” (digitaal) kan volgen om de verwachtingen goed te managen)
  4. Cultuur, houding en gedrag
  5. Het doorontwikkelen van de digitale dienstverlening en 100% werken op afspraak.

Het voorstel is door de raad goed ontvangen, maar dit is pas het begin. Het plan heeft een doorlooptijd van 5 jaar om alle veranderingen op een goede manier op te pakken. Zo zullen de veranderingen goed dienen te worden gemanaged en is het een vereiste de ambtenaren daarin mee te nemen. Ook zijn investeringen nodig om de ICT-omgevingen geschikt te maken voor de ondersteuning van de excellente dienstverlening.

Het CDA heeft het voorstel voor de dienstverlening en de aanvraag voor een investeringskrediet voor huisvestingsaanpassingen van het Stadskantoor dan ook ondersteund. Dit geldt ook voor de (IT) Informatiestrategie (2017-2022) om de ICT-ondersteuning voor de excellente dienstverlening mogelijk te maken. Juist omdat het CDA zich altijd heeft ingezet om de dienstverlening te verbeteren.

Het CDA zal de vorderingen op de voet volgen en rekent voor de korte termijn al op zichtbare verbeteringen.

Suggesties zijn welkom

Het CDA staat open voor suggesties en ideeën. Neem contact op met het CDA Edam-Volendam via edamvolendam.cda@gmail.com of kijk op onze website www.cda.nl/noord-holland/edam-volendam, facebookpagina of volg ons via twitter.

Fractie CDA Edam-Volendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.