26 april 2017

Nieuwe Seinpaal en Waterdam vormen prachtig sportcomplex

45 Jaar na de feestelijke opening van de eerste grote sporthal in onze gemeente wordt gestart met de realisatie van de nieuwe sporthal De Seinpaal waar, naast Basketbalvereniging Volendam, andere zaalsportverenigingen en scholen hun nieuwe thuisbasis zullen krijgen. Uitgaande dat belanghebbenden geen bezwaar indienen tegen dit plan kan in het vierde kwartaal van 2017 worden aangevangen met de bouwwerkzaamheden die ongeveer een jaar gaan duren. In het vierde kwartaal van 2018 zal de sporthal in gebruik worden genomen.

In 2015 werd door wethouder Sombroek vastgesteld dat de oude Seinpaal echt aan het einde van zijn latijn was, zowel in technisch als in economisch opzicht. In het debat van destijds vormde de afmeting van de nieuwe sporthal één van de discussiepunten rondom de verdere uitwerking die moesten leiden tot realisatie van de nieuwe sporthal. Immers alle zaalsporten moesten hierin ondergebracht kunnen worden, dus ook de basketbalvereniging. De nieuwe sporthal heeft de gewenste afmeting, de benodigde tribuneplaatsen, berging en kleedkamers.

Nieuwe Seinpaal samen met Waterdam
Dat de begrootte totale investering van € 5,5 miljoen fors hoger is dan de in oktober 2015 gepresenteerde € 3,25 miljoen wordt naar de mening van het CDA voldoende onderbouwd. Immers destijds werd alleen de bouw van een nieuwe sporthal geprojecteerd. Nu is in de  opgenomen  begrotingsinvestering rekening gehouden met de herinrichting van de omgeving met groenstroken en uitbreiding van de parkeervoorzieningen met ruim 60 extra parkeerplekken, een grote wens van de omwonenden waarmee zoveel als mogelijk rekening is gehouden, de noodzakelijke aanpassing van de riolering, de gewenste investeringen in duurzaamheid, de inrichting van de sporthal en benodigde sportattributen, de aanpassing van hoofdentree, balies en kleedkamers en verdere renovatie van zwembad de Waterdam, twee vliegen in een klap dus en de kosten van inzet van ambtenaren zoals dat volgens die nieuwe toerekeningsmethodiek is af  gesproken in de gemeenteraad. 

Zinvolle investeringen die naar de mening van het CDA in positieve zin hun weerslag hebben op het totale concept. Het CDA is zich er terdege van bewust dat aan de totale investering een fors prijskaartje hangt. De cijfers spreken voor zich, daar kunnen we niet omheen. Met andere woorden: het kost wat het kost! Gelet op de gerenommeerde reputatie van onze bouw- en afbouwbedrijven binnen de gemeente hopen wij, nee we gaan er zelfs vanuit dat de realisatie van de nieuwe Seinpaal tot in lengte van jaren een prachtig visitekaartje kan zijn voor onze lokale aannemers en onderaannemers.

Rijke sporthistorie
De tijd voor de goeie ouwe Sporttempel de Seinpaal is voorbij en maakt straks plaats voor sociale woningbouw. En ook dat is een mooie en noodzakelijke ontwikkeling voor onze gemeente. Het CDA denkt met weemoed terug aan de rijke historie van (top)sport beoefenen in deze tempel. Of het nu ging om de volleybalderby’s tussen Edam en Volendam, de volleybal bedrijvencompetitie, de spannende zaalvoetbaltoppers, de handbalwedstrijden van destijds. Vele inwoners van onze gemeente waren en zijn hierbij betrokken.  Om die reden en als topsportgemeente verdienen wij een topsport accommodatie in de vorm van de nieuwe Seinpaal die aan de noodzakelijke eisen voldoet en waar het de komende 45 tot 50 jaar goed sporten is voor alle zaalsporters en leerlingen van de scholen met als bijkomend voordeel dat de berekende jaarlasten lager zijn dan de huidige. Kortom een prachtige voorziening waar iedereen achter staat. Het CDA kan niet wachten om in het vierde kwartaal van 2018 de sportschoenen aan te trekken

Suggesties zijn welkom

Het CDA staat open voor suggesties en ideeën. Neem contact op met het CDA Edam-Volendam via edamvolendam.cda@gmail.com of kijk op onze website www.cda.nl/noord-holland/edam-volendam, facebookpagina of volg ons via twitter.

Fractie CDA Edam-Volendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.