02 oktober 2017

CDA kiest voor een mooi en veilig centrum Volendam met plaats voor de kermis en weekmarkt.

In de afgelopen raadsvergadering van 14 september 2017 is het onderwerp Europaplein behandeld. Een onderwerp wat al vele jaren speelt en wat de gemoederen ook al lang bezighoudt. Het heeft zelfs nog geleid tot een vertrouwensbreuk in het vorige college. Het CDA was toen ook al voorstander van een mooi dorpshart voor de kern Volendam, waarbij met name de wens voor een autovrij Europaplein en autoluw centrum voor het CDA belangrijk waren evenals een beeld passend bij de ‘structuurvisie detailhandel’. Dat kwam in het eerdere voorstel niet goed uit de verf.

Mooi dorpshart onderdeel van het verkiezingsprogramma

Het CDA heeft de wens voor een mooi dorpshart in Volendam altijd gehad als onderdeel van het verkiezingsprogramma. Onze wensen zijn dan ook meegenomen in de totstandkoming van het huidige coalitieakkoord. Bij de totstandkoming van dit plan is door wethouder Runderkamp een prima gefaseerde aanpak doorlopen, waarbij er verschillende momenten zijn geweest waarin zaken zijn gepresenteerd of om inbreng werd gevraagd. 

Het plan geeft een goede invulling aan de wensen, al zijn er nog wel een aantal kanttekeningen te maken. Deze kanttekeningen hebben wij als CDA dan ook kenbaar gemaakt bij de wethouder.Dat gaat om zaken als: 
• een passende oplossing voor de kermis in afstemming met de kermisbonden, die geen afbreuk doet aan de kwaliteit en gezelligheid van de Volendammer kermis;
• een passende oplossing voor de weekmarkt;• goede bereikbaarheid voor hulpdiensten;• goede mogelijkheden voor het laden en lossen voor de ondernemers;
• verkeersveiligheid. 

Stap voor stap naar autoluw centrum

Over dit laatste punt aangaande het verkeersplan oude kom Volendam is uitgebreid gesproken in de raadsvergadering van 15 juni. De raad heeft toen ingestemd met het verkeersplan, echter wel met de voorwaarde om dit te evalueren en mogelijk aan te passen. De veranderingen zijn onderzocht en hebben tot doel te komen tot een autoluw centrum. Dit zal enige tijd vragen om te wennen, maar komt de veiligheid en de leefbaarheid in het centrum van Volendam ten goede. Het CDA heeft de wethouder bij de behandeling van het Europaplein nogmaals benadrukt de evaluatie op te pakken en hierin de nieuwe situaties in het verkeer te betrekken:

• Verdwijnen fietspad in de Zeestraat
• De “knik” in de W.J. Tuynstraat
• Tweerichtingsverkeer via de Prins Bernardlaan. 

Als je het doet, moet je het goed doen.

Het huidige ontwerp ziet er prachtig uit en zal zorgen voor een mooie uitstraling van het dorpshart Volendam. Er is een stevig kostenplaatje waarin zoveel mogelijk wensen zijn meegenomen. Ook zaken die al dienen plaats te vinden, zoals vervanging van de riolering, zijn meegenomen.Het CDA is van mening dat we bij de aanpak van het dorpshart het gelijk goed moeten doen en niet te bezuinigen op de kwaliteit van materialen en uitvoering. Wij hebben dan ook ingestemd met het voorstel en kijken uit naar een nieuw en bruisend centrum in Volendam.

Wij houden u op de hoogte!Suggesties zijn welkom.

Het CDA staat open voor suggesties en ideeën. Neem contact op met het CDA Edam-Volendam via edamvolendam.cda@gmail.com of kijk op onze website www.cda.nl/noord-holland/edam-volendam, facebookpagina of volg ons via twitter.

Fractie CDA Edam-Volendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.