14 september 2015

CDA Tweede Kamerleden op bezoek in Volendam!

CDA legt oor te luisteren
Afgelopen vrijdag en zaterdag was de complete Tweede Kamerfractie van het CDA in Volendam voor een fractieweekend.  Het lokale CDA Edam-Volendam en Zeevang heeft deze unieke mogelijkheid aangegrepen om een tweetal bijeenkomsten te organiseren. Een ronde tafel bijeenkomst met lokale ondernemers en een lunch met bestuurders van vrijwilligers organisaties uit onze (toekomstige) gemeente.

Ondernemersborrel
Afgelopen vrijdagavond was de aftrap voor ondernemers in Art Hotel Spaander in Volendam. De avond werd geopend door Jack de Boer (raadslid CDA),  waarna vervolgens Sybrand van Haersma Buma (fractievoorzitter CDA in de Tweede Kamer) alle Kamerleden introduceerde. Naast de Tweede Kamer leden waren ook Ruth Peetoom (Bestuursvoorzitter Landelijk CDA) en Elco Brinkman (CDA fractievoorzitter Eerste Kamer) aanwezig.

Hierna was er voor de aanwezige ondernemers gelegenheid om direct contact te leggen met de Kamerleden met ieder hun eigen portefeuille.

Onder het genot van een hapje en een drankje  werd gedurende een uur intensief over en weer informatie uitgewisseld; problemen werden op tafel gelegd, opmerkingen geplaatst en vragen werden gesteld zoals:

·         vermindering van de regeldruk

·         vereenvoudiging van de ondernemerswinstbelasting en aanbestedingsregels

·         de woningmarkt als belangrijke pijler voor de economie

·         verbetering van de positie van de agrarische sector en visserij

·         stimulering van het beroepsonderwijs onder de jongeren

·         de (nadelige) gevolgen van Wet Werk en Zekerheid voor het MKB

Intensieve gesprekken
De mogelijkheid om over alle portefeuilles vragen te stellen werd door de aanwezigen met beide handen aangegrepen en heel positief ontvangen.  Er zijn zelfs vervolgafspraken met Kamerleden gemaakt om bepaalde onderwerpen nader uit te werken of te onderzoeken. Na alle gesprekken heeft Sybrand van Haersma Buma nog een terugkoppeling gegeven aan alle aanwezigen. Voor het lokale CDA was het ook een prachtige gelegenheid om te luisteren naar de lokale ondernemers en alle verkregen informatie mee te kunnen nemen als input voor de verkiezingsplannen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 18 november a.s.

Vrijwilligerslunch
Zaterdag was het de beurt aan de vrijwilligersorganisaties in de PX. De bestuurders hiervan waren uitgenodigd voor de "vrijwilligerslunch". Nadat hier wethouder Kroon-Sombroek iedereen welkom geheten had volgde een toespraak van "onze eigen" Mona Keijzer. De introductie die vrijdag door de heer Buma gedaan was deed zij met een vrolijke ondertoon tijdens  deze bijeenkomst.

Ook hier volgden waardevolle discussies; uitleg van diverse wetten werden gegeven, het hoe en waarom sommige maatregelen nodig zijn; alles werd in goede harmonie besproken.

Ter afsluiting hield de heer Buma nog een samenvattende  toespraak. Hij verbaasde zich over de positieve houding die hij ervaren had, hij komt het vaker  anders tegen. Er werden problemen aangekaart en tegelijkertijd oplossingen aangedragen, alles in een zeer gemoedelijke sfeer. Ook prees hij de inzet van de vele vrijwilligers die bij de diverse organisaties actief zijn. Hier kon een groot aantal organisaties in de rest van Nederland een voorbeeld aan nemen. Een groter compliment kun je toch niet krijgen?

Geslaagde bijeenkomsten
Al met al kunnen de  lokale CDA partijen terugkijken op een tweetal bijzonder geslaagde  bijeenkomsten. De vele positieve reacties die wij gedurende ėn na afloop van beide bijeenkomsten  mochten ontvangen geven het gevoel op de goede weg te zijn. Ook zullen wij de input die  gegeven is gebruiken voor ons toekomstig beleid.  Voorzover nodig zullen wij dat zeker op basis  van deze informatie bijstellen. Tijdens deze bijeenkomsten blijkt maar weer eens de meerwaarde van een partij die zowel in de provincie als landelijk  is vertegenwoordigd. Het CDA is er voor alle mensen, ook in de hoedanigheid van ondernemer of vrijwilliger; u kunt op ons rekenen!


Suggesties zijn welkom

Het CDA staat open voor suggesties en ideeën. Neem contact op met het CDA Edam-Volendam via edamvolendam.cda@gmail.com of kijk op onze website www.cda.nl/noord-holland/edam-volendam, facebookpagina of volg ons via twitter.


CDA Edam-Volendam  & CDA Zeevang

Gina Kroon-Sombroek
Vincent Tuijp
Jan Willem van der Lee
Alfred de Jong
Jack de Boer
Marcel Schilder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.