26 oktober 2017

CDA wil snel actie voor gratis wifi voor bewoners

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. CDA Edam-Volendam wil dat de gemeente daar ook aan meedoet. “Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet,” vertelt CDA-fractievoorzitter en raadslid Alfred de Jong. “Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien is toegang tot internet volgens het CDA tegenwoordig een basisbehoefte.”

Altijd online in de publieke ruimte

Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

Voorwaarden voor gratis internet

De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht.

Gemeente, maak werk van de subsidie!

De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Edam-Volendam van belang dat er snel bij te zijn. De CDA-fractie heeft het college hiertoe opgeroepen.

Fractie CDA Edam-Volendam

Suggesties zijn welkom

Het CDA staat open voor suggesties en ideeën. Neem contact op met het CDA Edam-Volendam via edamvolendam.cda@gmail.com of kijk op onze website www.cda.nl/noord-holland/edam-volendam, facebookpagina of volg ons via twitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.