03 september 2015

Reactie CDA Edam-Volendam op brief wethouder Wim Rijkenberg

Het CDA Edam-Volendam is verbaasd en teleurgesteld over de brief van wethouder Rijkenberg over de plannen rondom het Europaplein en het interview met fractievoorzitter Kras van Lijst Kras in het NHD van 3 september.  


Het CDA herkent zich totaal niet in de wijze waarop wethouder Rijkenberg de zaken voorstelt. Tijdens de vorming van de coalitie is in goed overleg afgesproken dat de heer Rijkenberg (Lijst Kras) het Europaplein in zijn portefeuille zou krijgen. Lijst Kras had de verkiezingen gewonnen en het Europaplein was het speerpunt van Lijst Kras. 


Al snel is op constructieve wijze binnen de coalitie overeengekomen dat het zogenaamde ‘masterplan’ niet meer aan orde is. Dit is in de gemeenteraad unaniem besloten en komt ook niet meer terug. Het CDA is namelijk ook voor een gezellig dorpsplein, omzoomd door één of meerdere zaken met terras . Het was aan wethouder Rijkenberg  om met een goed doordacht plan te komen passend bij de schaal van Volendam. Er moet breed draagvlak zijn bij omwonenden, ondernemers en direct belanghebbenden, waarbij het  algemeen belang voorgaat op het persoonlijk belang. 


Volgens het CDA Edam-Volendam getuigt het  van gezond verstand als wethouders in een collegiaal bestuur kritisch kijken naar voorstellen die in B&W worden behandeld. Met name een ingrijpend plan als het Europaplein waar miljoenen van de belastingbetaler mee gemoeid zijn  en wat gevoelig ligt in de gemeenschap moet zorgvuldig behandeld worden.  Een breed gedragen inspraak wil nog niet zeggen dat er breed draagvlak is. Als er dan logischerwijs kritische inhoudelijke vragen over de plannen gesteld worden, dan is dat dus bij wethouder Rijkenberg en Lijst Kras reden om te spreken over een ‘vertrouwensbreuk’ en crisis. Blijkbaar mochten wethouder Kroon-Sombroek en Kes alleen tekenen bij het kruisje.

Door de vele vragen die zij hadden hebben Wethouder Kroon-Sombroek en wethouder Kes voorgesteld  het plan opiniërend in de raad te behandelen.  In het kader van openheid van zaken en zoeken naar draagvlak vraagt het CDA zich af wat wethouder Rijkenberg en Lijst Kras daar op tegen hebben? 


Het is niet uit te leggen, en dat is voorzichtig uitgedrukt, dat Kras en Rijkenberg niet ruim de tijd nemen  om steun en draagvlak te zoeken voor zo’n belangrijk item met zoveel consequenties, temeer omdat wethouder Rijkenberg er zelf ruim anderhalf jaar mee bezig is geweest. 


Wat ons nog meer verbaast is dat fractievoorzitter Kras van Lijst Kras getuige het interview in het NHD van 3 september geheel op de hoogte is van de plannen van het Europaplein. Tot op heden zijn de plannen voor alle raadsleden nog onbekend. De CDA fractie maar ook de andere fracties kunnen dus onmogelijk over de plannen oordelen. Voor Loek Kras geldt dit blijkbaar niet. Door wie is het plan dan bedacht? Stond het plan dan op voorhand vast en is de inspraakprocedure een wassen neus gebleken? Zijn er toezeggingen gedaan ? 


Het CDA Edam-Volendam zou graag willen dat de plannen zo snel mogelijk openbaar worden zodat iedereen in alle openheid zijn oordeel kan geven over de inrichting van het Europaplein en de financiële consequenties. Wij zullen de burgemeester dan ook vragen om het stuk te agenderen in de Gemeenteraad. Het CDA betreurt de handelswijze van wethouder Rijkenberg en Lijst Kras. Ondanks deze onverwachte negatieve ontwikkelingen wenst het CDA Edam-Volendam iedereen een prettige en gezellige kermis toe.


Fractie CDA Edam-Volendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.