18 juni 2015

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

CDA Edam-Volendam & CDA Zeevang

Inloop:  19:30 uur

aanvang:  20.00 uur 

datum:  maandag 29 juni 2015 

locatie:  Stadion FC Volendam in de Koningshoek (ingang hoek Eikenlaan)


Agenda 

1) Opening met koffie/thee: 

2) Opening voorzitter 

3) Vaststelling agenda

4) Vasstellen notulen 8 Mei 2014 

5) Samengaan CDA Zeevang en CDA Edam-Volendam tot CDA Edam-Volendam:

a) Toelichting procedure: overgangsbestuur gevormd, bestaande uit bestuur van de Afdelingen CDA Edam-Volendam en CDA Zeevang

b) Bestuur vraagt mandaat van ALV om de campagne, kieslijst en definitief programma voor de te bereiden         in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november 2015

c) Aankondiging ALV in September, in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen

6) Financien:

a) Jaarrekening 2014 en verantwoording aan het ALV van het bestuur;

b) Verslag kascontrolecommissie; 

c) Voorstel vaststellen van de jaarrekening 2014 en het bestuur decharge te      verlenen voor het in 2014         gevoerde financiële beleid;

7) Nieuwe kascontrolecommissie vaststellen 

8) Presentatie Campagneteam

9) Update van de raadsfracties en van Wethouder Kroon-Sombroek 

10) Wvttk 

11) Rondvraag 

12) Afsluiting

Indien u verhinderd bent zien wij graag uw afmelding tegemoet, u kunt bellen of mailen. 

Reacties kunnen doorgegeven worden aan secretaris: John Schokker

Email: info@schokkerif.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.