3. Alfred de Jong

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2015: nummer 3

Alfred de Jong is voor het bedrijfsleven bestuurlijk actief In de IBEV en VOWA  en volgt de lokale en regionale ontwikkelingen die van belang zijn voor een beter leef- woon- en werkklimaat op de voet. Daarnaast is hij bestuurlijk actief in het maatschappelijke veld en is hij een netwerker pur sang. Vanuit zijn bedrijfskundige en financiële achtergrond vindt Alfred het van groot belang dat ondernemers gehoord worden in de (lokale) politiek. Er wordt door de politiek veel van, maar weinig aan ondernemers gevraagd. Daarom is hij CDA-lid geworden, om zo hun stem te laten horen. Hij zet zich in voor de realisatie van het Economisch Platform voor ondernemers binnen de gemeente en het verminderen van regels. Alfred ziet graag de economische bedrijvigheid verder toenemen. Immers een goed investeringsklimaat en een gezonde economie scheppen banen en laat mensen meedoen in de samenleving. De eerste tekenen van groei wijzen hierop.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.