02 december 2017

Havendienst Enkhuizen niet bevoegd inzake parkeren Gependam

Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders de vervolgvragen beantwoord die door het CDA zijn gesteld m.b.t. de onduidelijkheid over het wel of niet vrij parkeren op de Gependam.

Het college laat de CDA fractie en daarmee de Raad weten:

"Wij delen uw zienswijze. Er is door ons geen besluit genomen dat parkeren met toestemming van de havendienst is toegestaan. De havendienst is niet bevoegd om plekken aan te wijzen terwijl de geldende regels dat niet toestaan. Wij zijn net als u van mening dat er rechtsongelijkheid kan ontstaan als er wel toestemming wordt gegeven om te parkeren op de Gependam. Ook op de Gependam kan, net als in de rest van de Enkhuizen, een sanctie worden opgelegd bij foutparkeren.

Wij zijn daarom van mening om het geldende parkeerverbod op de Gependam te handhaven. De havendienst is hierover geïnformeerd."

Inclusief de door het CDA gestelde vragen staat dit antwoord op de site van de gemeenteraad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.