24 april 2018

Installatie Burgercommissieleden Gemeenteraad Enkhuizen

Tijdens de vergadering van de Enkhuizer gemeenteraad op dinsdag 24 april 2018 zijn ook de Burgercommissieleden geïnstalleerd. Onder hen ook Simon Dijk, die namens de CDA fractie aan de vergaderingen van de commissies gaat deelnemen. In de commissievergaderingen worden de onderwerpen van de raadsvergadering besproken en -geeft de commissie een advies voor de behandeling daarvan in de raadsvergadering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.