20 mei 2021

JAN VAN DER WERF WEER TERUG IN ENKHUIZER GEMEENTERAAD

Per 10 mei is Jan van der Werf weer terug in de Raad van Enkhuizen. Half december werd Jan getroffen door het Corona virus en moest tijdelijk terugtreden.

Van der Werf droeg het fractieleiderschap over aan partijgenoot Gerhard van Galen. Tot aan het zomerreces zal Gerhard deze taken blijven doen. Na het reces keert Jan terug als fractieleider van de CDA-fractie in Enkhuizen. Jan werd tijdelijk vervangen door Laurens Venneman, die nu heeft aangegeven verder te willen als commissielid. Laurens wordt in de eerstkomende raadsvergadering voor benoeming voorgedragen.

Jan van der Werf: ”fantastisch zoals Laurens en Gerhard de boel hebben opgepakt. Je wordt zomaar in het diepe gegooid en er wordt van je verwacht dat je gelijk op 110 % handelt, zeker in een stad als Enkhuizen, waarin de afgelopen periode ontzettend veel is gebeurd. Ga er maar aanstaan! Echt Chapeau met een hoofdletter!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.