21 april 2016

Algemene ledenvergadering in de Rijper, Muiderberg

Gisteravond vond de algemene ledenvergadering plaats in Muiderberg, de eerste echte algemene ledenvergadering van onze nieuwe afdeling. Het bestuur had de genodigden veel te bieden en de avond bestond dan ook uit twee delen: een algemeen deel waarbij leden onder andere werden bijgepraat over recente ontwikkelingen binnen de afdeling en een tweede interactief deel waarbij Tweede Kamerlid Erik Ronnes met de aanwezigen in gespre...k ging over zijn visie op het woonbeleid en de huisvesting van statushouders.

Huisvesting statushouders: draagvlak is een onvoorwaardelijke eis

Erik Ronnes sprak over recente veranderingen in het woonbeleid en de huisvesting van statushouders. Hij stelt dat we een balans en daarmee draagvlak moeten vinden in het huisvesten van statushouders en overige woningzoekenden. "We moeten ervoor zorgen dat uw familieleden bij het zoeken van een woning niet in de kou komen te staan.” De aanwezige leden benadrukten dat voldoende draagvlak een onvoorwaardelijk eis is. Ronnes: “Het antwoord zit hem in een voldoende aanbod door nieuwbouw en doorstroming. Een zorg voor de gemeente, maar wel met voldoende steun van het rijk.”

Right to challenge: de buurt wordt door u bestuurd

Daarvoor werden we al bijgepraat door onze wethouder Marleen Sanderse en fractievoorzitter Arie Mastenbroek. Onder meer over het 'right to challenge'. De mogelijkheid van bewoners om zelf over hun buurt te beslissen als zij een beter alternatief hebben dan de gemeente. Marleen bracht ook vol trots twee voorbeelden naar voren van succesvolle buurtinitiatieven: een jeu-de-boule baan in de Vierhoven in Naarden en een project in het Rembrandtkwartier waarbij bewoners met elkaar de snelheid van auto’s in de wijk omlaag willen brengen. Dit zijn mooie voorbeelden van wat buurtbewoners met elkaar kunnen bereiken.

Gezocht! nieuwe CDA-leden

Ook interne pijnpunten bleven niet onbenoemd: er werd stilgestaan bij het dalend ledenaantal waar alle politieke partijen mee kampen. Daarom lanceren we een eigen lokale ledenwerfcampagne (bovenop de landelijke CDA ledenwerfactie). De lat ligt hoog: we willen de grootste en jongste partij van het Gooi worden en de daad werd gelijk bij het woord gevoegd. Twee jonge leden – Joan Eijpe uit Naarden en Barbara Aarts uit Bussum – worden afgevaardigd naar de schrijfgroep voor het landelijke verkiezingsprogramma.

De avond werd naar Muidense traditie afgesloten met een borrel waarbij nog gezellig werd nagepraat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.