06 november 2020

CDA: gemeente moet burgers beter op de hoogte houden

Motie Hoe houd ik mijn inwoners op de hoogte?

 

Het CDA heeft bij de behandeling van de begroting een motie ingediend om het college op te roepen de communicatie naar onze inwoners en ondernemers te blijven verbeteren. Arie Mastenbroek: “Teveel en te vaak krijgen de raadsleden berichten over gebrekkige communicatie van de gemeente. Soms ontbreekt in het geheel reactie vanuit de organisatie naar inwoners of ondernemers op vragen die zij hebben gesteld of die b.v. bij participatietrajecten betrokken zijn geweest. Mensen worden dus niet of onvoldoende op de hoogte gehouden over de voortgang of opvolging van ingediende zaken. Ik ben blij dat andere fracties in de raad dit eveneens herkennen en dat de motie kon rekenen op een meerderheid van de raad. Ik hoop dat het college de oproep ter harte neemt en ermee aan de slag gaat.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.