06 april 2021

CDA: Inwoners met Ferrari kunnen eigen hulp betalen

Op dit moment zien wij als CDA dat de kosten voor het sociale domein(uitkeringen, jeugdzorg en hulp voor ouderen) fors duurder worden.

Dit komt voor een deel door corona, maar hierdoor komt de gemeente waarschijnlijk meer dan 1 miljoen euro te kort op de begroting.

Het CDA wil graag meedenken of hier verstandig met geld kan worden omgegaan.

Een van de suggesties is om net als in Laren(zie hieronder het artikel in de Gooi en Eemlander) voor rijke inwoners niet huishoudelijke hulp te vergoeden of op een wachtlijst te plaaten.

Inwoners met een goed gevulde portemonnee moeten, als zij een aanvraag doen voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo, door de gemeente met geldtekorten op een wachtlijst worden geplaatst. Echt zorgbehoevenden krijgen voorrang. Hiermee wil het CDA een eind maken aan de run van mensen met een hoog inkomen op met name huishoudelijke hulp

Wij doen deze suggestie, we zijn erg benieuwd of het college(VVD, Groenlinks, D66, Hart voor BNM) dit overneemt.

 

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/DMF20210401_69214864?utm_source=accounts.tnet.nl&utm_medium=referral&utm_content=/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.